Mel <33

😎   đŸ˜‡   đŸ€  🙏  đŸ‘Ž

Vu que je suis mĂ©ga chaud en codage vous avez juste Ă  cliquer sur les smileys,ces personnes sont formidables, surtout uneđŸ™đŸ”„đŸ”„ (fin pas les trois smileys lĂ  ceux juste au dessus tu captes)

Objectivement, One Piece est un chef-d'oeuvre đŸ€ 
 
Merci Sergei pour les 11701 j'aime!!!
 
 
 
 
 
TheManOfRabbits

TheManOfRabbits niveau/13

14Ăšme avec 8 594 points

piece-petit 515 875 piĂšces

2319 jours actifs

Inscrit le 28 novembre 2015

Connecté mardi

scientifique Scientifique 105 alchimiste Alchimiste 105 trouvaille Oracle Team TH !
couronne 57 victoires de chefecusson 138 victoires de clan
experience 2085 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (63)


Ses meilleurs lapins

genetique Bachilypoipoi Belier 1 915,85 (99,71%)
genetique F-1 910.58 Originale 1 910,58 (99,44%)
genetique F-1 901.20 Panda 1 901,20 (99,38%)
genetique M-1 922.63 Angora 1 922,63 (99,40%)
genetique F-1 945.28 Nain 1 945,28 (99,41%)
Lop-erationtop1 Lop 1 430,63 (74,91%)
Wemby Mini-Lop 1 814,94 (93,84%)
genetique M-2 043.99 Pandours 2 043,99 (102,14%)
Loli-wood BĂ©lier Teddy 1 470,84 (76,94%)
Loli-sbone Panda Feu 1 477,86 (77,54%)
M-1 787.16 Nain Cendré 1 787,16 (91,87%)
F-1 775.01 Angora satin 1 775,01 (91,85%)
Renar d surface Nain Renard 1 784,44 (91,78%)
Katsuki Nain Rex 1 609,86 (83,23%)
avM-1 713.08 Panda Sablé 1 713,08 (89,79%)

Man's Original Originale 1 910,58 (99,44%)
Man's Nain Nain 1 945,28 (99,41%)
Man's Bélier Belier 1 909,71 (99,39%)
Man's Panda Panda 1 901,20 (99,38%)
» Voir ses lignées

Ses lapins (140)

Reine feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 13 +49 / 13,00
Accélération 13 +58 / 13,00
Endurance 12 +162 / 12,00
etoileetoile plus

Chocolat masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Chocolat
Vitesse 28 +20 / 28,00
Accélération 28 +26 / 28,00
Endurance 27 +133 / 27,00
etoileetoileetoile moinsmoinsdemi-moins

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 16 +4 / 16,00
Accélération 11 +13 / 11,00
Endurance 3 +117 / 3,00
etoile moins

Reine feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 17 +48 / 17,00
Accélération 7 +59 / 7,00
Endurance 14 +162 / 14,00
etoileetoile demi-plus

Divine feminin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Divine
Vitesse 153 +6 / 153,00
Accélération 153 +10 / 153,00
Endurance 153 +118 / 153,00
etoile-bleu moinsmoinsmoins

Exposia masculin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 13 +36 / 13,00
Accélération 7 +41 / 7,00
Endurance 14 +148 / 14,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 6 +33 / 6,00
Accélération 18 +44 / 18,00
Endurance 20 +147 / 20,00
etoile

Mascotte Glacée masculin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 7 +36 / 7,00
Accélération 19 +40 / 19,00
Endurance 18 +148 / 18,00
etoileetoileetoile moinsmoinsmoins

Burlok masculin objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Burlok
Vitesse 531 +326 / 531,00
Accélération 796 +85 / 796,00
Endurance 663 +148 / 663,00
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Dracula masculin objet/magie/immortel.png

Dracula
Vitesse 200 +37 / 200,00
Accélération 200 +39 / 200,00
Endurance 200 +148 / 200,00
etoile-bleu plus

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 2 +35 / 2,00
Accélération 20 +42 / 20,00
Endurance 19 +147 / 19,00
etoile moinsmoinsmoinsdemi-moins

Nuit Magique masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 15 +20 / 15,00
Accélération 19 +27 / 19,00
Endurance 3 +132 / 3,00
etoile

Mascotte Glacée masculin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 13 +34 / 13,00
Accélération 14 +43 / 14,00
Endurance 8 +147 / 8,00
etoileetoile

Mascotte Glacée masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 3 +36 / 3,00
Accélération 10 +40 / 10,00
Endurance 4 +148 / 4,00
etoile demi-plus

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 32 +5 / 32,00
Accélération 32 +11 / 32,00
Endurance 32 +118 / 32,00
etoile

Exposia feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 32 +19 / 32,00
Accélération 32 +27 / 32,00
Endurance 32 +132 / 32,00
etoileetoile moins

Nuit Magique feminin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 34 +3 / 34,00
Accélération 34 +14 / 34,00
Endurance 34 +117 / 34,00
etoile plus

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 34 +4 / 34,00
Accélération 34 +13 / 34,00
Endurance 34 +117 / 34,00
etoile demi-plus

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 40 +33 / 40,00
Accélération 40 +44 / 40,00
Endurance 40 +147 / 40,00
etoile plusplus

Lapin en Chocol masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 40 +21 / 40,00
Accélération 40 +26 / 40,00
Endurance 40 +133 / 40,00
etoileetoileetoile plusdemi-plus

Reine masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 40 +34 / 40,00
Accélération 40 +43 / 40,00
Endurance 40 +147 / 40,00
etoileetoileetoile moinsmoinsmoins

Nuit Magique masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 42 +50 / 42,00
Accélération 42 +56 / 42,00
Endurance 42 +163 / 42,00
etoileetoileetoile plusdemi-plus

Coach masculin objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Coach
Vitesse 175 +5 / 175,00
Accélération 175 +11 / 175,00
Endurance 175 +118 / 175,00
etoile plusplusplus

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +45 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +44 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +44 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 46 +5 / 46,00
Accélération 46 +12 / 46,00
Endurance 46 +117 / 46,00
etoile

Tigre masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Tigre
Vitesse 842 +48 / 842,00
Accélération 337 +59 / 337,00
Endurance 505 +162 / 505,00
etoile-rougeetoile-rougeetoile-rouge plusdemi-plus

Guirlande masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 46 +5 / 46,00
Accélération 46 +12 / 46,00
Endurance 46 +117 / 46,00
etoile

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +33 / 46,00
Accélération 46 +44 / 46,00
Endurance 46 +147 / 46,00
etoile moinsmoinsmoinsdemi-moins

Shine masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Shine
Vitesse 363 +51 / 363,60
Accélération 363 +55 / 363,60
Endurance 363 +163 / 363,60
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 48 +5 / 48,00
Accélération 48 +11 / 48,00
Endurance 48 +118 / 48,00
etoile

Buzz masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Buzz
Vitesse 604 +34 / 604,00
Accélération 665 +43 / 665,00
Endurance 544 +147 / 544,00
etoile

Troll masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 440 +4 / 440,00
Accélération 360 +12 / 360,00
Endurance 400 +117 / 400,00
etoileetoile

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 52 +3 / 52,00
Accélération 52 +14 / 52,00
Endurance 52 +117 / 52,00
etoile

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 52 +35 / 52,00
Accélération 52 +42 / 52,00
Endurance 52 +147 / 52,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 52 +34 / 52,00
Accélération 52 +43 / 52,00
Endurance 52 +147 / 52,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 54 +5 / 54,00
Accélération 54 +12 / 54,00
Endurance 54 +117 / 54,00
etoile moins

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 +34 / 60,00
Accélération 60 +43 / 60,00
Endurance 60 +147 / 60,00
etoileetoile

Frozen feminin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Frozen
Vitesse 413 +36 / 413,10
Accélération 403 +40 / 403,38
Endurance 398 +148 / 398,52
etoile

Bébé Invocation masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Bébé Invocation
Vitesse 400 +35 / 400,00
Accélération 400 +41 / 400,00
Endurance 400 +148 / 400,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 +33 / 60,00
Accélération 60 +44 / 60,00
Endurance 60 +147 / 60,00
etoile plusplus

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 +3 / 60,00
Accélération 60 +14 / 60,00
Endurance 60 +117 / 60,00
etoile

Nuit Magique feminin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 60 +5 / 60,00
Accélération 60 +12 / 60,00
Endurance 60 +117 / 60,00
etoile

Mascotte Glacée masculin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 60 +37 / 60,00
Accélération 60 +39 / 60,00
Endurance 60 +148 / 60,00
etoile

Nuit Magique masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 60 +3 / 60,00
Accélération 60 +14 / 60,00
Endurance 60 +117 / 60,00
etoileetoile moins

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 +6 / 60,00
Accélération 60 +11 / 60,00
Endurance 60 +118 / 60,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 +4 / 60,00
Accélération 60 +12 / 60,00
Endurance 60 +117 / 60,00
etoileetoileetoile

Burlok masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Burlok
Vitesse 401 +50 / 401,00
Accélération 601 +56 / 601,00
Endurance 501 +163 / 501,00
etoile-bleu

Polaris masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Polaris
Vitesse 464 +53 / 464,95
Accélération 454 +53 / 454,01
Endurance 448 +163 / 448,54
etoileetoile plusplus

Exposia feminin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 64 +5 / 64,00
Accélération 64 +12 / 64,00
Endurance 64 +117 / 64,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 64 +36 / 64,00
Accélération 64 +41 / 64,00
Endurance 64 +148 / 64,00
etoileetoileetoile moins

Coach masculin objet/magie/immortel.png

Coach
Vitesse 260 +35 / 260,00
Accélération 260 +42 / 260,00
Endurance 260 +147 / 260,00
etoile

Barman feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Barman
Vitesse 66 +18 / 66,00
Accélération 66 +29 / 66,00
Endurance 66 +132 / 66,00
etoile

Spationaute masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Spationaute
Vitesse 30 +6 / 30,00
Accélération 30 +11 / 30,00
Endurance 30 +118 / 30,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 66 +4 / 66,00
Accélération 66 +13 / 66,00
Endurance 66 +117 / 66,00
etoile

Troll masculin objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 601 +3 / 601,00
Accélération 492 +15 / 492,00
Endurance 546 +117 / 546,00
etoile

Super Dracula masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Super Dracula
Vitesse 1072 +56 / 1 072,00
Accélération 1072 +51 / 1 072,00
Endurance 1072 +162 / 1 072,00
etoile-rouge plus

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 70 +4 / 70,00
Accélération 70 +13 / 70,00
Endurance 70 +117 / 70,00
etoile

Guirlande masculin objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 70 +35 / 70,00
Accélération 70 +42 / 70,00
Endurance 70 +147 / 70,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 70 +4 / 70,00
Accélération 70 +13 / 70,00
Endurance 70 +117 / 70,00
etoile

Guirlande masculin objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 70 +35 / 70,00
Accélération 70 +42 / 70,00
Endurance 70 +147 / 70,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 70 +33 / 70,00
Accélération 70 +44 / 70,00
Endurance 70 +147 / 70,00
etoile

Guirlande masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 70 +5 / 70,00
Accélération 70 +12 / 70,00
Endurance 70 +117 / 70,00
etoile

Nuit Magique feminin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 70 +34 / 70,00
Accélération 70 +42 / 70,00
Endurance 70 +147 / 70,00
etoile

Coach masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Coach
Vitesse 280 +35 / 280,00
Accélération 280 +42 / 280,00
Endurance 280 +147 / 280,00
etoile

Cupidon masculin objet/magie/immortel.png

Cupidon
Vitesse 72 +3 / 72,00
Accélération 72 +14 / 72,00
Endurance 72 +117 / 72,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 72 +20 / 72,00
Accélération 72 +27 / 72,00
Endurance 72 +132 / 72,00
etoile-bleu moinsmoinsmoins

Exposia feminin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 74 +5 / 74,00
Accélération 74 +12 / 74,00
Endurance 74 +117 / 74,00
etoile

Exposia masculin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 74 +33 / 74,00
Accélération 74 +44 / 74,00
Endurance 74 +147 / 74,00
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 76 +37 / 76,00
Accélération 76 +39 / 76,00
Endurance 76 +148 / 76,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 76 +4 / 76,00
Accélération 76 +13 / 76,00
Endurance 76 +117 / 76,00
etoile

Troll masculin objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 689 +35 / 689,00
Accélération 563 +42 / 563,00
Endurance 626 +147 / 626,00
etoile

Troll masculin objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 689 +4 / 689,00
Accélération 563 +13 / 563,00
Endurance 626 +117 / 626,00
etoile plus

Nuit Magique feminin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 78 +5 / 78,00
Accélération 78 +12 / 78,00
Endurance 78 +117 / 78,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 78 +4 / 78,00
Accélération 78 +13 / 78,00
Endurance 78 +117 / 78,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 78 +7 / 78,00
Accélération 78 +9 / 78,00
Endurance 78 +118 / 78,00
etoileetoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 78 +35 / 78,00
Accélération 78 +42 / 78,00
Endurance 78 +147 / 78,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 78 +6 / 78,00
Accélération 78 +11 / 78,00
Endurance 78 +118 / 78,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 78 +36 / 78,00
Accélération 78 +41 / 78,00
Endurance 78 +148 / 78,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 78 +36 / 78,00
Accélération 78 +41 / 78,00
Endurance 78 +148 / 78,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 78 +6 / 78,00
Accélération 78 +11 / 78,00
Endurance 78 +118 / 78,00
etoileetoileetoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 78 +36 / 78,00
Accélération 78 +41 / 78,00
Endurance 78 +148 / 78,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 78 +5 / 78,00
Accélération 78 +11 / 78,00
Endurance 78 +118 / 78,00
etoile

Exposia masculin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 78 +3 / 78,00
Accélération 78 +15 / 78,00
Endurance 78 +117 / 78,00
etoile

Exposia masculin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 78 +3 / 78,00
Accélération 78 +14 / 78,00
Endurance 78 +117 / 78,00
etoile

Exposia feminin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 78 +3 / 78,00
Accélération 78 +14 / 78,00
Endurance 78 +117 / 78,00
etoile

Nuit Magique feminin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 78 +3 / 78,00
Accélération 78 +14 / 78,00
Endurance 78 +117 / 78,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 80 +7 / 80,00
Accélération 80 +9 / 80,00
Endurance 80 +118 / 80,00
etoile

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 80 +5 / 80,00
Accélération 80 +11 / 80,00
Endurance 80 +118 / 80,00
etoile

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 80 +6 / 80,00
Accélération 80 +10 / 80,00
Endurance 80 +118 / 80,00
etoile

Exposia feminin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 84 +7 / 84,00
Accélération 84 +10 / 84,00
Endurance 84 +118 / 84,00
etoile

Princesse feminin objet/magie/immortel.png

Princesse
Vitesse 84 +35 / 84,00
Accélération 84 +42 / 84,00
Endurance 84 +147 / 84,00
etoile

Barman feminin objet/magie/immortel.png

Barman
Vitesse 84 +5 / 84,00
Accélération 84 +9 / 84,00
Endurance 84 +117 / 84,00
etoile

Burlok masculin objet/magie/immortel.png

Burlok
Vitesse 540 +35 / 540,00
Accélération 810 +33 / 810,00
Endurance 675 +144 / 675,00
etoile

Millionnaire masculin objet/magie/immortel.png

Millionnaire
Vitesse 674 +34 / 674,66
Accélération 674 +36 / 674,66
Endurance 674 +145 / 674,66
etoile

genetique M-1 897.29 masculin

M-1 897.29
Vitesse 536 / 536,18
Accélération 727 +2 / 727,78
Endurance 633 +111 / 633,33
etoile-bleu

genetique F-1 902.45 feminin

F-1 902.45
Vitesse 538 +1 / 538,91
Accélération 729 +1 / 729,25
Endurance 634 +111 / 634,29
etoile-bleu

genetique M-1 902.19 masculin

M-1 902.19
Vitesse 538 +1 / 538,97
Accélération 729 +1 / 729,52
Endurance 633 +111 / 633,70
etoile-bleu

genetique F-1 917.86 masculin

F-1 917.86
Vitesse 735 +2 / 735,41
Accélération 574 +2 / 574,82
Endurance 607 +112 / 607,63
etoile-bleu

genetique M-1 917.34 masculin

M-1 917.34
Vitesse 735 +1 / 735,00
Accélération 574 +1 / 574,99
Endurance 607 +111 / 607,35
etoile-bleu

M-1 814.86 masculin

M-1 814.86
Vitesse 691 +1 / 691,14
Accélération 542 +1 / 542,64
Endurance 581 +111 / 581,08
etoile-bleu

F-1 818.83 feminin

F-1 818.83
Vitesse 663 +1 / 663,18
Accélération 673 +1 / 673,56
Endurance 482 +111 / 482,09
etoile-bleu

genetique F-2 035.80 feminin

F-2 035.80
Vitesse 725 / 725,78
Accélération 658 / 658,56
Endurance 651 +110 / 651,46
etoile-bleu

genetique EF29 masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

EF29
Vitesse 725 +17 / 725,78
Accélération 658 +17 / 658,26
Endurance 653 +127 / 653,46
etoile-bleuetoile-bleu plusplusdemi-plus

genetique M-2 036.35 masculin

M-2 036.35
Vitesse 725 / 725,78
Accélération 657 / 657,61
Endurance 652 +110 / 652,96
etoile-bleu

genetique F-1 901.37 feminin

F-1 901.37
Vitesse 538 / 538,99
Accélération 728 / 728,77
Endurance 633 +110 / 633,61
etoile-bleu

genetique F-1 901.95 feminin

F-1 901.95
Vitesse 634 / 634,19
Accélération 633 / 633,85
Endurance 633 +110 / 633,91
etoile-bleu

genetique M-1 901.39 masculin

M-1 901.39
Vitesse 634 / 634,10
Accélération 632 / 632,73
Endurance 634 +110 / 634,56
etoile-bleu

genetique F-1 898.83 feminin

F-1 898.83
Vitesse 695 / 695,86
Accélération 696 / 696,54
Endurance 506 +110 / 506,43
etoile-bleu

genetique M-1 899.61 masculin

M-1 899.61
Vitesse 696 / 696,33
Accélération 696 / 696,71
Endurance 506 +110 / 506,57
etoile-bleu

genetique F-1 899.26 feminin

F-1 899.26
Vitesse 696 +30 / 696,39
Accélération 696 +30 / 696,42
Endurance 506 +140 / 506,45
etoile-bleu

genetique M-1 899.47 masculin

M-1 899.47
Vitesse 696 +30 / 696,50
Accélération 696 +30 / 696,52
Endurance 506 +140 / 506,45
etoile-bleu

genetique F-1 921.17 feminin

F-1 921.17
Vitesse 736 +1 / 736,72
Accélération 576 / 576,22
Endurance 608 +110 / 608,23
etoile-bleu

genetique M-1 921.13 masculin

M-1 921.13
Vitesse 736 / 736,68
Accélération 576 / 576,26
Endurance 608 +110 / 608,19
etoile-bleu

genetique F-1 909.23 feminin

F-1 909.23
Vitesse 636 +1 / 636,29
Accélération 636 / 636,53
Endurance 636 +110 / 636,41
etoile-bleu

genetique M-1 909.29 masculin

M-1 909.29
Vitesse 636 +1 / 636,45
Accélération 636 / 636,44
Endurance 636 +110 / 636,40
etoile-bleu

genetique F-1 908.39 feminin

F-1 908.39
Vitesse 540 +2 / 540,43
Accélération 731 -1 / 731,74
Endurance 636 +110 / 636,22
etoile-bleu

genetique M-1 908.06 masculin

M-1 908.06
Vitesse 540 / 540,53
Accélération 731 / 731,43
Endurance 636 +110 / 636,10
etoile-bleu

genetique F-1 944.07 feminin

F-1 944.07
Vitesse 550 / 550,67
Accélération 615 / 615,72
Endurance 777 +110 / 777,68
etoile-bleu

genetique M-1 943.51 masculin

M-1 943.51
Vitesse 550 / 550,59
Accélération 615 / 615,58
Endurance 777 +110 / 777,34
etoile-bleu

F-1 853.33 feminin

F-1 853.33
Vitesse 668 -1 / 705,29
Accélération 550 +1 / 555,55
Endurance 548 +110 / 592,49
etoile-bleu

M-1 853.09 masculin

M-1 853.09
Vitesse 640 -1 / 680,59
Accélération 682 +1 / 686,06
Endurance 456 +110 / 486,44
etoile-bleu

M-1 819.22 masculin

M-1 819.22
Vitesse 576 -1 / 603,17
Accélération 576 +1 / 616,83
Endurance 584 +110 / 599,22
etoile-bleu

F-1 811.88 feminin

F-1 811.88
Vitesse 576 -1 / 603,73
Accélération 610 +1 / 610,34
Endurance 548 +110 / 597,81
etoile-bleu

ThemanofWIN🎖️ masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

ThemanofWINđŸŽ–ïž
Vitesse 319 +184 / 319,25
Accélération 78 +69 / 78,88
Endurance 96 +145 / 96,32
etoile

genetique F-1 901.20 feminin

F-1 901.20
Vitesse 438 +29 / 697,16
Accélération 438 +31 / 697,19
Endurance 331 +140 / 506,85
etoile-bleu

genetique M-1 900.86 masculin

M-1 900.86
Vitesse 438 +29 / 696,87
Accélération 438 +31 / 697,11
Endurance 331 +140 / 506,88
etoile-bleu

genetique F-1 922.55 feminin

F-1 922.55
Vitesse 476 -1 / 737,15
Accélération 372 +1 / 576,73
Endurance 394 +110 / 608,67
etoile-bleu

genetique M-1 922.63 masculin

M-1 922.63
Vitesse 476 -1 / 737,14
Accélération 372 +1 / 576,63
Endurance 394 +110 / 608,86
etoile-bleu

genetique F-1 910.58 feminin

F-1 910.58
Vitesse 413 -1 / 636,78
Accélération 413 +1 / 636,91
Endurance 413 +110 / 636,89
etoile-bleu

genetique M-1 910.58 masculin

M-1 910.58
Vitesse 413 -1 / 636,85
Accélération 413 +1 / 636,85
Endurance 413 +110 / 636,88
etoile-bleu

genetique F-1 909.71 feminin

F-1 909.71
Vitesse 353 -1 / 540,88
Accélération 460 +1 / 732,22
Endurance 413 +110 / 636,61
etoile-bleu

genetique M-1 909.59 masculin

M-1 909.59
Vitesse 353 -1 / 540,97
Accélération 460 +1 / 731,96
Endurance 413 +110 / 636,66
etoile-bleu

genetique F-1 945.28 feminin

F-1 945.28
Vitesse 353 -1 / 551,10
Accélération 394 +1 / 615,98
Endurance 498 +110 / 778,20
etoile-bleu

genetique M-1 945.05 masculin

M-1 945.05
Vitesse 353 -1 / 551,10
Accélération 394 +1 / 616,02
Endurance 498 +110 / 777,93
etoile-bleu

genetique F-2 039.71 feminin

F-2 039.71
Vitesse 248 / 725,79
Accélération 224 / 659,87
Endurance 224 +110 / 654,05
etoile-bleu

genetique M-2 039.32 masculin

M-2 039.32
Vitesse 248 / 725,79
Accélération 224 / 659,53
Endurance 224 +110 / 654,00
etoile-bleu

genetique M-2 040.06 masculin

M-2 040.06
Vitesse 248 / 725,79
Accélération 224 / 658,98
Endurance 224 +110 / 655,29
etoile-bleu

genetique M-2 043.99 masculin

M-2 043.99
Vitesse 248 / 725,78
Accélération 226 / 660,51
Endurance 224 +110 / 657,70
etoile-bleu


Son Conservatoire (106)

300 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

300
Vitesse 89 +57 / 89,93
Accélération 109 +61 / 109,30
Endurance 96 +169 / 96,86
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsdemi-moins

83 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

83
Vitesse 31 +53 / 31,00
Accélération 31 +57 / 31,00
Endurance 21 +165 / 21,00
etoileetoileetoile

500 feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

500
Vitesse 18 +40 / 181,63
Accélération 18 +42 / 183,12
Endurance 12 +151 / 134,46
etoile-bleu

600 masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

600
Vitesse 220 -1 / 220,79
Accélération 173 +4 / 173,19
Endurance 183 +111 / 183,35
etoile-bleu demi-moins

TourNoix masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

TourNoix
Vitesse 117 +6 / 212,28
Accélération 117 +8 / 213,56
Endurance 213 +117 / 213,60
etoile

Oui feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Oui
Vitesse 277 +49 / 277,66
Accélération 217 +53 / 217,42
Endurance 229 +161 / 229,28
etoileetoileetoile plusplusplusdemi-plus

700 feminin objet/magie/immortel.png

700
Vitesse 255 +28 / 255,76
Accélération 257 +33 / 257,90
Endurance 186 +140 / 186,34
etoile-bleu

The Kings feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

The Kings
Vitesse 30 +34 / 30,00
Accélération 24 +38 / 24,00
Endurance 29 +146 / 29,00
etoile

Try Harddd masculin objet/magie/trefle-or.png

Try  Harddd
Vitesse 339 +36 / 339,36
Accélération 340 +27 / 340,07
Endurance 247 +140 / 247,18
etoile-bleu

Tournoi masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Tournoi
Vitesse 391 +20 / 391,61
Accélération 306 +24 / 306,53
Endurance 323 +132 / 323,63
etoile-bleu moinsmoinsdemi-moins

GUNPOWDER masculin objet/magie/trefle-or.png

GUNPOWDER
Vitesse 395 +2 / 395,49
Accélération 309 +2 / 309,36
Endurance 326 +112 / 326,16
etoile-bleu moinsmoins

F-1 029.66 feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

F-1 029.66
Vitesse 394 +47 / 394,62
Accélération 309 +46 / 309,56
Endurance 325 +156 / 325,48
etoile-bleu

Jaune masculin objet/magie/trefle-or.png

Jaune
Vitesse 360 +1 / 360,67
Accélération 360 -1 / 360,92
Endurance 360 +110 / 360,95
etoile-bleu

Tournoi masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Tournoi
Vitesse 450 +49 / 450,26
Accélération 352 +54 / 352,02
Endurance 371 +161 / 371,56
etoile-bleu

F-1 170.20 feminin objet/magie/immortel.png

F-1 170.20
Vitesse 389 -1 / 389,61
Accélération 389 +1 / 389,54
Endurance 391 +110 / 391,05
etoile-bleu

M-1 170.17 masculin objet/magie/immortel.png

M-1 170.17
Vitesse 389 -1 / 389,68
Accélération 389 +1 / 389,17
Endurance 391 +110 / 391,32
etoile-bleu

F-1 184.41 feminin objet/magie/immortel.png

F-1 184.41
Vitesse 335 -1 / 335,95
Accélération 374 +1 / 374,52
Endurance 473 +110 / 473,94
etoile-bleu

M-1 158.25 masculin objet/magie/immortel.png

M-1 158.25
Vitesse 328 -1 / 328,23
Accélération 443 +2 / 443,88
Endurance 386 +110 / 386,14
etoile-bleu

M-1 165.09 masculin objet/magie/immortel.png

M-1 165.09
Vitesse 427 -1 / 427,70
Accélération 426 +1 / 426,44
Endurance 310 +110 / 310,95
etoile-bleu

F-1 219.93 feminin objet/magie/immortel.png

F-1 219.93
Vitesse 407 / 407,02
Accélération 407 / 407,26
Endurance 405 +110 / 405,65
etoile-bleu

M-1 221.19 masculin objet/magie/immortel.png

M-1 221.19
Vitesse 406 / 406,60
Accélération 407 / 407,18
Endurance 407 +110 / 407,41
etoile-bleu

Blanco masculin objet/magie/trefle-or.png

Blanco
Vitesse 513 +1 / 513,62
Accélération 400 +1 / 400,54
Endurance 422 +111 / 422,43
etoile-bleu plus

Django feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Django
Vitesse 442 +7 / 442,77
Accélération 459 +7 / 459,26
Endurance 444 +117 / 444,78
etoile-bleu

7 sur 7 feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

7 sur 7
Vitesse 524 +26 / 524,67
Accélération 410 +30 / 410,47
Endurance 433 +138 / 433,46
etoileetoile

Marron feminin objet/magie/trefle-or.png

Marron
Vitesse 525 +3 / 525,72
Accélération 411 / 411,24
Endurance 434 +111 / 434,13
etoile-bleuetoile-bleu

Allen le reuf feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Allen le reuf
Vitesse 390 +12 / 390,23
Accélération 481 +9 / 481,22
Endurance 504 +120 / 504,42
etoile

TheMan feminin objet/magie/trefle-or.png

TheMan
Vitesse 518 +31 / 518,69
Accélération 453 +31 / 453,00
Endurance 413 +141 / 413,36
etoileetoile plusplus

Teddy bear feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Teddy bear
Vitesse 454 +7 / 454,40
Accélération 455 +7 / 455,13
Endurance 454 +117 / 454,96
etoileetoileetoile

Feu feu feu feu masculin objet/magie/pigmentalo.png

Feu feu feu feu
Vitesse 476 +36 / 476,57
Accélération 476 +36 / 476,53
Endurance 420 +146 / 420,52
etoile

Phœnix feminin objet/magie/trefle-or.png

Phœnix
Vitesse 457 +33 / 457,80
Accélération 472 +30 / 472,67
Endurance 457 +141 / 457,25
etoile-bleu

Ouimagaté feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Ouimagaté
Vitesse 528 +22 / 528,44
Accélération 413 +9 / 413,85
Endurance 436 +123 / 436,48
etoile-bleu

Black panther masculin objet/magie/trefle-or.png

Black panther
Vitesse 502 +31 / 502,05
Accélération 472 +31 / 472,52
Endurance 470 +141 / 470,01
etoileetoileetoile

Red-emption masculin objet/magie/trefle-or.png

Red-emption
Vitesse 537 +34 / 537,31
Accélération 420 +36 / 420,37
Endurance 443 +145 / 443,88
etoileetoileetoile

Agartha masculin objet/magie/trefle-or.png

Agartha
Vitesse 465 +1 / 465,14
Accélération 462 -1 / 462,13
Endurance 462 +110 / 462,62
etoile-bleu

Top1ourien masculin objet/magie/trefle-or.png

Top1ourien
Vitesse 541 +2 / 541,05
Accélération 423 / 423,14
Endurance 446 +111 / 446,87
etoile-bleuetoile-bleu

Peter pan-da feminin objet/magie/trefle-or.png

Peter pan-da
Vitesse 509 / 509,76
Accélération 510 +2 / 510,40
Endurance 370 +111 / 370,90
etoile-bleuetoile-bleu

N1 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

N1
Vitesse 407 +6 / 407,37
Accélération 454 +6 / 454,98
Endurance 574 +116 / 574,74
etoileetoile

F-1 465.46 feminin objet/magie/trefle-or.png

F-1 465.46
Vitesse 496 +31 / 496,83
Accélération 484 +29 / 484,02
Endurance 484 +140 / 484,61
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

XeuuLe2 masculin objet/magie/trefle-or.png

XeuuLe2
Vitesse 542 / 542,28
Accélération 424 +4 / 424,34
Endurance 447 +112 / 447,93
etoile-rougeetoile-rouge plusplusplus

Allenelcrackito feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Allenelcrackito
Vitesse 542 +21 / 542,09
Accélération 423 +25 / 423,99
Endurance 447 +133 / 447,40
etoile-bleu

M-1 461.54 masculin objet/magie/trefle-or.png

M-1 461.54
Vitesse 414 +30 / 414,24
Accélération 462 +32 / 462,64
Endurance 584 +141 / 584,66
etoileetoile

LMF feminin objet/magie/trefle-or.png

LMF
Vitesse 486 +4 / 486,26
Accélération 485 -1 / 485,99
Endurance 490 +110 / 490,91
etoileetoileetoile

Lop-erationtop1 masculin objet/magie/trefle-or.png

Lop-erationtop1
Vitesse 476 +31 / 476,44
Accélération 477 +31 / 477,08
Endurance 477 +141 / 477,11
etoile-bleu

Cuirassé masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Cuirassé
Vitesse 486 +6 / 486,61
Accélération 486 +9 / 486,71
Endurance 486 +117 / 486,69
etoileetoileetoile

🍿🍿 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

🍿🍿
Vitesse 520 +11 / 520,60
Accélération 466 +2 / 466,39
Endurance 475 +115 / 475,31
etoile-bleu

N1💪💪💪💪💪💪 feminin objet/magie/trefle-or.png

N1đŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’Ș
Vitesse 484 / 484,95
Accélération 487 / 487,48
Endurance 487 +110 / 487,66
etoile-rougeetoile-rouge

🦍🦍🦍🦍🦍 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

🩍🩍🩍🩍🩍
Vitesse 482 +10 / 482,62
Accélération 481 +10 / 481,12
Endurance 481 +120 / 481,07
etoile-bleu

Loli-wood feminin objet/magie/trefle-or.png

Loli-wood
Vitesse 512 +33 / 512,54
Accélération 491 +30 / 491,20
Endurance 467 +141 / 467,10
etoile

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ masculin objet/magie/trefle-or.png

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vitesse 406 +3 / 406,63
Accélération 550 -2 / 550,24
Endurance 479 +109 / 479,14
etoile-bleuetoile-bleu demi-plus

Mugiwara masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Mugiwara
Vitesse 462 +35 / 462,45
Accélération 480 +41 / 480,07
Endurance 540 +148 / 540,19
etoile

Loli-sbone feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Loli-sbone
Vitesse 520 +6 / 520,75
Accélération 519 +11 / 519,55
Endurance 437 +118 / 437,56
etoile

Loli-bernation masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Loli-bernation
Vitesse 481 +10 / 481,37
Accélération 513 +14 / 513,47
Endurance 465 +122 / 465,26
etoile-bleuetoile-bleu

Law masculin objet/magie/trefle-or.png

Law
Vitesse 557 +41 / 557,25
Accélération 504 +25 / 504,67
Endurance 494 +139 / 494,41
etoileetoileetoile

Katsuki bakugo feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Katsuki bakugo
Vitesse 557 +39 / 557,25
Accélération 507 +43 / 507,23
Endurance 493 +151 / 493,03
etoile-bleuetoile-bleu

Black mirror🗳 feminin objet/magie/trefle-or.png

Black mirror🗳
Vitesse 573 +30 / 573,26
Accélération 448 +32 / 448,75
Endurance 473 +141 / 473,54
etoile-bleuetoile-bleu

400 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

400
Vitesse 175 +51 / 175,13
Accélération 114 +53 / 114,59
Endurance 108 +162 / 108,65
etoile-bleu

Roronoa masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Roronoa
Vitesse 578 +28 / 578,06
Accélération 526 +28 / 526,15
Endurance 523 +138 / 523,01
etoile-rougeetoile-rougeetoile-rouge moinsmoins

F-1 533.85 feminin objet/magie/trefle-or.png

F-1 533.85
Vitesse 587 +31 / 587,92
Accélération 460 +31 / 460,12
Endurance 485 +141 / 485,81
etoile-bleu

Loli-sopaïne masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Loli-sopaïne
Vitesse 587 +58 / 587,90
Accélération 460 +37 / 460,06
Endurance 485 +153 / 485,77
etoile-bleu

F-1 526.51 feminin objet/magie/trefle-or.png

F-1 526.51
Vitesse 432 +3 / 432,48
Accélération 585 -2 / 585,09
Endurance 508 +109 / 508,94
etoile-bleu

Randy Orton masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Randy Orton
Vitesse 432 +31 / 432,58
Accélération 585 +15 / 585,14
Endurance 508 +129 / 508,85
etoile-bleuetoile-bleu

Pablito feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Pablito
Vitesse 593 +30 / 593,18
Accélération 463 +19 / 463,89
Endurance 489 +132 / 489,74
etoile-bleuetoile-bleu

Wasabi❌Champio✔ feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Wasabi❌Champio✔
Vitesse 531 +13 / 531,33
Accélération 576 +4 / 576,72
Endurance 461 +117 / 461,25
etoile

Katsuki feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Katsuki
Vitesse 489 +20 / 489,16
Accélération 515 +26 / 515,84
Endurance 604 +133 / 604,86
etoile

Pour le boss feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Pour le boss
Vitesse 580 +36 / 580,17
Accélération 507 +40 / 507,37
Endurance 516 +148 / 516,23
etoile-bleuetoile-bleu

Anunnaki masculin objet/magie/trefle-or.png

Anunnaki
Vitesse 605 +32 / 605,50
Accélération 473 +35 / 473,86
Endurance 500 +143 / 500,18
etoile-bleu plus

Boubou de DBZ masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Boubou de DBZ
Vitesse 605 +16 / 605,45
Accélération 473 +20 / 473,65
Endurance 500 +128 / 500,00
etoileetoileetoile

Vert d'eau feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Vert d'eau
Vitesse 595 +50 / 595,90
Accélération 545 +43 / 545,31
Endurance 544 +155 / 544,35
etoile-bleuetoile-bleu

Jaune attend feminin objet/magie/trefle-or.png

Jaune attend
Vitesse 222 +23 / 459,16
Accélération 239 +41 / 513,30
Endurance 648 +138 / 648,15
etoile-bleuetoile-bleu

Orange pulpeuse masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Orange pulpeuse
Vitesse 607 +17 / 607,04
Accélération 474 +19 / 474,69
Endurance 501 +128 / 501,08
etoile-bleu

Bulle bizarre masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Bulle bizarre
Vitesse 595 +27 / 595,91
Accélération 546 +25 / 546,85
Endurance 546 +136 / 546,09
etoile-rouge moinsmoins

Nwaaar feminin objet/magie/trefle-or.png

Nwaaar
Vitesse 610 +6 / 610,31
Accélération 477 +3 / 477,56
Endurance 504 +114 / 504,12
etoile-bleu

Mugiwara masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Mugiwara
Vitesse 616 +24 / 616,29
Accélération 482 +24 / 482,55
Endurance 509 +134 / 509,32
etoile-rougeetoile-rougeetoile-rouge

Kristaps masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Kristaps
Vitesse 454 +38 / 454,42
Accélération 614 +38 / 614,90
Endurance 534 +148 / 534,43
etoileetoileetoile

Pandalida feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Pandalida
Vitesse 592 +37 / 592,70
Accélération 592 +37 / 592,77
Endurance 431 +147 / 431,03
etoile-bleu

HARD333333N masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png

HARD333333N
Vitesse 0 +51 / 0,00
Accélération 0 +55 / 0,00
Endurance 0 +163 / 0,00
etoileetoileetoile moinsmoins

SaTintin O Tibé feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

SaTintin O Tibé
Vitesse 605 +52 / 605,00
Accélération 518 +52 / 518,48
Endurance 531 +162 / 531,24
etoile

M-1 654.40 masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

M-1 654.40
Vitesse 634 +60 / 634,19
Accélération 496 +45 / 496,22
Endurance 523 +160 / 523,99
etoile-bleu

Prof Chen 🚀🚭 feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Prof Chen 🚀🚭
Vitesse 479 +52 / 479,48
Accélération 535 +57 / 535,97
Endurance 677 +164 / 677,46
etoile

M-1 683.20 masculin objet/magie/trefle-or.png

M-1 683.20
Vitesse 645 +10 / 645,43
Accélération 504 -1 / 504,61
Endurance 533 +112 / 533,16
etoileetoileetoile

avM-1 713.08 masculin objet/magie/trefle-or.png

avM-1 713.08
Vitesse 557 +6 / 557,34
Accélération 626 +1 / 626,96
Endurance 528 +113 / 528,78
etoile-bleu

M-1 710.63 masculin objet/magie/trefle-or.png

M-1 710.63
Vitesse 613 +35 / 613,42
Accélération 541 +28 / 541,83
Endurance 555 +140 / 555,38
etoile

Dodane feminin objet/magie/trefle-or.png

Dodane
Vitesse 499 +3 / 499,73
Accélération 558 +5 / 558,46
Endurance 705 +114 / 705,44
etoile-bleu

Fuze Tea masculin objet/magie/trefle-or.png

Fuze Tea
Vitesse 659 +3 / 659,19
Accélération 515 +3 / 515,50
Endurance 544 +113 / 544,18
etoile-bleu

Bélier de comba feminin objet/magie/trefle-or.png

Bélier de comba
Vitesse 486 +11 / 486,12
Accélération 657 -7 / 657,60
Endurance 571 +108 / 571,93
etoileetoile

Sheeeeesh feminin objet/magie/trefle-or.png

Sheeeeesh
Vitesse 664 +3 / 664,24
Accélération 519 +9 / 519,84
Endurance 548 +116 / 548,63
etoile-bleu

Taremi feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Taremi
Vitesse 667 +34 / 667,14
Accélération 522 +12 / 522,15
Endurance 551 +128 / 551,06
etoile-bleu

Nwaaaaaar feminin objet/magie/trefle-or.png

Nwaaaaaar
Vitesse 668 +36 / 668,83
Accélération 523 +32 / 523,61
Endurance 552 +144 / 552,79
etoile-bleu

BrigadeAntiHugo feminin objet/magie/trefle-or.png

BrigadeAntiHugo
Vitesse 494 +37 / 494,80
Accélération 669 +33 / 669,56
Endurance 582 +145 / 582,07
etoile-bleu

Mavid feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Mavid
Vitesse 674 +48 / 674,36
Accélération 526 +50 / 526,83
Endurance 557 +159 / 557,49
etoile-bleu

Renar d surface masculin objet/magie/trefle-or.png

Renar d surface
Vitesse 594 +7 / 594,60
Accélération 549 / 549,24
Endurance 640 +112 / 640,60
etoile

F-1 775.01 feminin objet/magie/trefle-or.png

F-1 775.01
Vitesse 636 +35 / 636,28
Accélération 562 +31 / 562,28
Endurance 576 +143 / 576,45
etoile

M-1 787.16 masculin objet/magie/trefle-or.png

M-1 787.16
Vitesse 579 +10 / 579,81
Accélération 609 -6 / 609,77
Endurance 597 +109 / 597,58
etoileetoile

Wemby masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Wemby
Vitesse 604 +18 / 604,84
Accélération 603 -2 / 603,30
Endurance 606 +114 / 606,80
etoile-bleu

Gorgonzola feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

Gorgonzola
Vitesse 682 +20 / 682,85
Accélération 534 -2 / 534,33
Endurance 564 +114 / 564,43
etoile-bleu

Je suis musik masculin objet/magie/trefle-or.png

Je suis musik
Vitesse 643 +37 / 643,63
Accélération 631 +34 / 631,74
Endurance 631 +145 / 631,41
etoile-bleuetoile-bleu

Lakers in 6 feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

Lakers in 6
Vitesse 694 +36 / 694,05
Accélération 544 +14 / 544,27
Endurance 574 +130 / 574,49
etoile

Tournoi feminin objet/magie/trefle-or.png

Tournoi
Vitesse 531 +8 / 531,38
Accélération 593 +8 / 593,64
Endurance 750 +118 / 750,05
etoile-bleu

genetique BrigadeAntiWasa masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

BrigadeAntiWasa
Vitesse 694 +38 / 694,45
Accélération 641 +16 / 641,34
Endurance 641 +132 / 641,98
etoile-bleuetoile-bleu plus

L.U.V feminin objet/magie/trefle-or.png

L.U.V
Vitesse 678 +14 / 678,38
Accélération 678 -8 / 678,42
Endurance 493 +108 / 493,18
etoile-bleu

NainCROYABLE masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png

NainCROYABLE
Vitesse 539 +56 / 539,54
Accélération 602 +62 / 602,98
Endurance 761 +169 / 761,64
etoile-rougeetoile-rougeetoile-rouge moins

Flûte de Pan masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png

Flûte de Pan
Vitesse 542 +26 / 542,07
Accélération 605 +33 / 605,88
Endurance 765 +139 / 765,28
etoile-rougeetoile-rouge

BrigadeAntiHugo masculin objet/magie/trefle-or.png

BrigadeAntiHugo
Vitesse 720 +11 / 720,06
Accélération 563 -5 / 563,97
Endurance 594 +109 / 594,86
etoile-bleu

F-1 864.57 feminin

F-1 864.57
Vitesse 528 +30 / 528,22
Accélération 714 +30 / 714,82
Endurance 621 +140 / 621,53
etoile-bleu

genetique AAAAGARTHA masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png

AAAAGARTHA
Vitesse 730 +36 / 730,34
Accélération 571 +14 / 571,38
Endurance 603 +130 / 603,17
etoile-bleu

genetique Bachilypoipoi masculin objet/magie/boost-competence.png

Bachilypoipoi
Vitesse 542 +58 / 542,83
Accélération 734 +36 / 734,44
Endurance 638 +152 / 638,58
etoileetoileetoile


droite Son paradis

Son historique

TheManOfRabbits TheManOfRabbits a participé à 7 courses de ligue.
Hier, Ă  00:38
TheManOfRabbits TheManOfRabbits : Burlok monte en division 6 !
Hier, Ă  00:38
TheManOfRabbits TheManOfRabbits : Burlok redescend en division 5...
Hier, Ă  00:04
TheManOfRabbits TheManOfRabbits a participé à 3 courses de ligue.
Mardi, Ă  23:24
TheManOfRabbits TheManOfRabbits a eu 4 bébés lapins.
Mardi, Ă  04:05
TheManOfRabbits TheManOfRabbits a participé à 10 courses de ligue.
Lundi, Ă  09:58
TheManOfRabbits TheManOfRabbits : Burlok monte en division 6 !
Lundi, Ă  09:58
TheManOfRabbits TheManOfRabbits : Burlok redescend en division 5...
Lundi, Ă  09:43
TheManOfRabbits TheManOfRabbits a eu 16 bébés lapins.
Lundi, Ă  04:04
TheManOfRabbits TheManOfRabbits a participé à 10 courses de ligue.
Dimanche, Ă  11:23
TheManOfRabbits TheManOfRabbits : Burlok monte en division 6 !
Dimanche, Ă  11:23