đ’Șđ“Šđ’¶đ“Œ

curseur fleur Je te souhaite la bienvenue sur ma fiche curseur fleur

Moi c'est Servane une jeune Ă©tudiante de 18 ans actuellement en premiĂšre annĂ©e de licence. J'aime beaucoup la lecture, les sĂ©ries/films/animes ainsi que faire du roller.  
Mes films préférés: Hunger Games, Harry Potter...
Mes séries préférées: Elite, La Casa de Papel...
Mes animes préférés: HunterXHunter, The 7 deadly sins...

Passons Ă  ma partie. Je suis sur ce jeu depuis presque 7 ans et je suis passĂ©e niveau 12 aprĂšs presque 6 ans de jeu (hĂ© oui j'en ai pris du temps :p). J'ai fais de nombreuses pauses mais je suis maintenant plus active que jamais! 

Meilleur classement: 28e avec 6 195 pts

Je peux vendre:

-Potions de victoire (10 pour 1 rubis-petit)
-Des colliers que j'ai en double 
-Des bracelets magatama 
-Des top gen Nain Renard
-Des lapins avec objets magiques 
(Tu peux toujours me MP si tu recherches autre chose)

Je recherche:

-plumes de moineau
-plumes de hiboux
-recette de super-carotte
-topazes


đčđ’Ÿđ“ƒ


Fiche modifiée le 16/10/2020
ouaw

ouaw niveau/12

72Ăšme avec 4 672 points

piece-petit 67 641 piĂšces

2351 jours actifs

Inscrit le 18 octobre 2013

Connecté hier

scientifique Scientifique 105 forgeron Forgeron 94
coeur 3952 aiment cette fiche.
trouvaille Les 11 racines de Wasabi
couronne 7 victoires de chefecusson 98 victoires de clan
experience 1145 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (70)


Ses meilleurs lapins

genetique M-1 347.80 Originale 1 347,80 (98,21%)
genetique Ouaw Angora 1 346,71 (98,44%)
F-1 292.18 Panda 1 292,18 (95,22%)
F-1 366.54 Nain 1 366,54 (97,84%)
TOURNOI 0 Lop 0,00 (0,00%)
F-1 277.11 BĂ©lier Teddy 1 277,11 (94,18%)
genetique F-1 401.22 Pandours 1 401,22 (99,99%)
Engel Panda Feu 1 317,47 (96,31%)
genetique M-1 358.14 Angora satin 1 358,14 (98,37%)
F-1 314.12 Belier 1 314,12 (97,44%)

Originals Originale 1 347,80 (98,21%)
Ouaw'angora Angora 1 323,43 (96,74%)
Pandouaw Panda 1 292,18 (95,22%)
» Voir ses lignées

Ses lapins (41)

Mascotte Glacée masculin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 5 +30 / 5,00
Accélération 5 +46 / 5,00
Endurance 15 +34 / 15,00
etoileetoile moins

Serious feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Serious
Vitesse 233 +2 / 233,56
Accélération 182 +25 / 182,78
Endurance 192 +8 / 192,97
etoileetoileetoile plusplusplus

Lapi-mimi feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Lapi-mimi
Vitesse 332 +46 / 332,25
Accélération 260 +33 / 260,10
Endurance 274 +37 / 274,50
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsmoinsdemi-moins

Skairipa masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Skairipa
Vitesse 368 -1 / 368,99
Accélération 288 +16 / 288,73
Endurance 304 +5 / 304,04
etoile-bleuetoile-bleu plus

Arasan feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Arasan
Vitesse 385 -3 / 385,16
Accélération 301 +20 / 301,33
Endurance 318 +3 / 318,16
etoile-bleuetoile-bleu

Try Harder feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Try Harder
Vitesse 403 +1 / 403,77
Accélération 316 +23 / 316,07
Endurance 333 +8 / 333,46
etoile-bleuetoile-bleu moins

Reine feminin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +23 / 46,00
Accélération 46 +41 / 46,00
Endurance 46 +28 / 46,00
etoile plusplusplus

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 46 -7 / 46,00
Accélération 46 +16 / 46,00
Endurance 46 / 46,00
etoile

Nuit Magique feminin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 46 +6 / 46,00
Accélération 46 +29 / 46,00
Endurance 46 +11 / 46,00
etoile plusplusplus

Guirlande masculin objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 46 -9 / 46,00
Accélération 46 +14 / 46,00
Endurance 46 -3 / 46,00
etoile plusplus

Asymos feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Asymos
Vitesse 465 +20 / 465,04
Accélération 363 +43 / 363,99
Endurance 384 +25 / 384,11
etoile-bleuetoile-bleu moins

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 52 -10 / 52,00
Accélération 52 +13 / 52,00
Endurance 52 -4 / 52,00
etoile

Arkew masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Arkew
Vitesse 473 +15 / 473,92
Accélération 370 +38 / 370,90
Endurance 391 +21 / 391,47
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsmoins

マノン feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

マノン
Vitesse 482 +57 / 482,31
Accélération 377 +68 / 377,47
Endurance 398 +55 / 398,64
etoile-bleu

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 54 -10 / 54,00
Accélération 54 +13 / 54,00
Endurance 54 -4 / 54,00
etoile

TOURNOI 0 feminin

TOURNOI 0
Vitesse 0 +47 / 0,00
Accélération 0 +23 / 0,00
Endurance 0 +30 / 0,00
etoileetoileetoile moinsmoinsmoins

Isoka feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Isoka
Vitesse 480 +30 / 480,56
Accélération 429 +45 / 429,71
Endurance 386 +34 / 386,71
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu demi-plus

Engel masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Engel
Vitesse 444 -2 / 444,51
Accélération 445 +21 / 445,28
Endurance 427 +3 / 427,68
etoile-rougeetoile-rougeetoile-rouge moinsmoins

genetique F-1 393.49 feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png

F-1 393.49
Vitesse 492 +303 / 492,57
Accélération 450 +87 / 450,83
Endurance 450 +38 / 450,09
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Y masculin

Y
Vitesse 212 -4 / 212,42
Accélération 215 +5 / 215,29
Endurance 172 -1 / 172,29
etoile

F-1 334.13 feminin

F-1 334.13
Vitesse 511 +43 / 511,36
Accélération 400 +34 / 400,50
Endurance 422 +31 / 422,27
etoile-bleu plusplusplus

M-1 366.46 masculin

M-1 366.46
Vitesse 0 -3 / 387,00
Accélération 0 +4 / 432,94
Endurance 0 -1 / 546,52
etoile-bleu

F-1 366.54 feminin

F-1 366.54
Vitesse 0 -3 / 387,08
Accélération 0 +4 / 433,10
Endurance 0 -1 / 546,36
etoile-bleu

Exposia feminin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 60 -2 / 60,00
Accélération 60 +3 / 60,00
Endurance 60 / 60,00
etoile

F-1 303.77 feminin

F-1 303.77
Vitesse 497 -2 / 497,16
Accélération 391 +3 / 391,81
Endurance 414 / 414,80
etoile-bleu

M-1 302.61 masculin

M-1 302.61
Vitesse 494 -2 / 494,79
Accélération 392 +3 / 392,54
Endurance 415 / 415,28
etoile-bleu

F-1 292.18 feminin

F-1 292.18
Vitesse 475 -2 / 475,07
Accélération 473 +3 / 473,46
Endurance 343 / 343,65
etoile-bleu

M-1 287.85 masculin

M-1 287.85
Vitesse 473 -2 / 473,37
Accélération 472 +2 / 472,66
Endurance 341 / 341,82
etoile-bleu

F-1 340.66 feminin

F-1 340.66
Vitesse 446 -2 / 446,56
Accélération 447 +3 / 447,25
Endurance 446 / 446,85
etoile-bleu

M-1 339.89 masculin

M-1 339.89
Vitesse 445 -2 / 445,94
Accélération 446 +2 / 446,80
Endurance 447 / 447,15
etoile-bleu

Burlok masculin objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Burlok
Vitesse 375 +40 / 375,00
Accélération 563 +16 / 563,00
Endurance 469 +32 / 469,00
etoile-bleu plusplusdemi-plus

genetique M-1 342.62 masculin

M-1 342.62
Vitesse 514 +30 / 514,39
Accélération 402 +30 / 402,52
Endurance 425 +30 / 425,71
etoile-bleu

Ouaw masculin

Ouaw
Vitesse 106 +82 / 106,25
Accélération 83 +47 / 83,36
Endurance 81 +56 / 81,44
etoile-bleu moins

genetique F-1 346.04 feminin

F-1 346.04
Vitesse 0 / 448,29
Accélération 0 / 448,59
Endurance 0 / 449,16
etoile-bleu

genetique F-1 346.62 feminin

F-1 346.62
Vitesse 0 / 448,78
Accélération 0 / 448,80
Endurance 0 / 449,04
etoile-bleu

genetique M-1 347.71 masculin

M-1 347.71
Vitesse 0 / 449,25
Accélération 0 / 449,68
Endurance 0 / 448,78
etoile-bleu

genetique M-1 347.80 masculin

M-1 347.80
Vitesse 0 / 448,31
Accélération 0 / 449,77
Endurance 0 / 449,72
etoile-bleu

F-1 321.99 feminin

F-1 321.99
Vitesse 75 / 505,21
Accélération 57 / 396,40
Endurance 63 / 420,38
etoile-bleu

F-1 323.43 feminin

F-1 323.43
Vitesse 75 / 505,31
Accélération 57 / 397,25
Endurance 63 / 420,87
etoile-bleu

M-1 323.11 masculin

M-1 323.11
Vitesse 75 / 504,50
Accélération 57 / 397,24
Endurance 63 / 421,37
etoile-bleu

M-1 317.42 masculin

M-1 317.42
Vitesse 75 / 502,34
Accélération 57 / 395,61
Endurance 60 / 419,47
etoile-bleu


Son Conservatoire (30)

Smoking masculin

Smoking
Vitesse 30 -2 / 30,00
Accélération 30 +3 / 30,00
Endurance 23 / 23,00
etoile

Bambi feminin

Bambi
Vitesse 28 -2 / 28,00
Accélération 21 +3 / 21,00
Endurance 34 / 34,00
etoile

Ikua masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Ikua
Vitesse 224 +37 / 224,77
Accélération 224 +46 / 224,85
Endurance 224 +40 / 224,79
etoileetoileetoile plusplusplusdemi-plus

Schwarz masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Schwarz
Vitesse 313 +25 / 313,05
Accélération 245 +33 / 245,03
Endurance 258 +28 / 258,58
etoile-rougeetoile-rouge moins

Winkie feminin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Winkie
Vitesse 333 +26 / 333,11
Accélération 260 +44 / 260,65
Endurance 274 +31 / 274,78
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

Kimini masculin objet/magie/immortel.png

Kimini
Vitesse 24 -1 / 24,00
Accélération 24 +1 / 24,00
Endurance 35 / 35,00
etoile plusplusdemi-plus

Harry Potter masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Harry Potter
Vitesse 308 +25 / 308,87
Accélération 308 +32 / 308,79
Endurance 308 +27 / 308,95
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsmoins

Héric Kipic :p masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Héric Kipic :p
Vitesse 305 +9 / 305,07
Accélération 341 +12 / 341,07
Endurance 430 +10 / 430,73
etoile-bleu moinsmoinsmoinsdemi-moins

Lapinette feminin

Lapinette
Vitesse 353 +23 / 353,37
Accélération 354 +38 / 354,49
Endurance 355 +28 / 355,38
etoile-bleu moinsdemi-moins

Poivre masculin

Poivre
Vitesse 20 +30 / 20,00
Accélération 32 +30 / 32,00
Endurance 31 +30 / 31,00
etoile

Ange feminin

Ange
Vitesse 32 -5 / 32,00
Accélération 21 +6 / 21,00
Endurance 30 -1 / 30,00
etoile

Himmel masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Himmel
Vitesse 488 +52 / 488,06
Accélération 381 +55 / 381,96
Endurance 403 +53 / 403,14
etoile-bleuetoile-bleu plusplus

F-666.55 feminin

F-666.55
Vitesse 231 -4 / 231,97
Accélération 258 +4 / 258,88
Endurance 175 -1 / 175,70
etoileetoile

Lignée P masculin

Lignée P
Vitesse 287 -2 / 287,66
Accélération 283 +2 / 283,46
Endurance 201 / 201,41
etoileetoile

M-742.96 masculin

M-742.96
Vitesse 247 -4 / 267,24
Accélération 247 +5 / 272,07
Endurance 190 -1 / 203,65
etoileetoile

Sallie feminin

Sallie
Vitesse 91 +28 / 91,18
Accélération 57 +33 / 57,80
Endurance 74 +30 / 74,79
etoileetoileetoile moinsmoinsmoins

F-1 277.11 feminin

F-1 277.11
Vitesse 0 -2 / 426,39
Accélération 0 +2 / 432,68
Endurance 0 / 418,04
etoile-bleu

F-1 275.96 feminin

F-1 275.96
Vitesse 0 -2 / 426,18
Accélération 0 +3 / 432,67
Endurance 0 / 417,11
etoile-bleu

F-1 277.08 feminin

F-1 277.08
Vitesse 0 -2 / 425,76
Accélération 0 +2 / 432,67
Endurance 0 / 418,65
etoile-bleu

F-775.27 feminin

F-775.27
Vitesse 0 / 288,01
Accélération 0 / 280,88
Endurance 0 / 206,38
etoileetoile

M-1 314.49 masculin

M-1 314.49
Vitesse 0 -1 / 503,99
Accélération 0 +2 / 393,96
Endurance 0 / 416,54
etoile-bleu

M-1 315.28 masculin

M-1 315.28
Vitesse 0 -1 / 504,17
Accélération 0 +2 / 394,34
Endurance 0 / 416,77
etoile-bleu

M-1 314.55 masculin

M-1 314.55
Vitesse 0 -1 / 503,80
Accélération 0 +2 / 394,58
Endurance 0 / 416,17
etoile-bleu

M-1 315.27 masculin

M-1 315.27
Vitesse 0 / 504,07
Accélération 0 / 394,50
Endurance 0 / 416,70
etoile-bleu

M-1 313.68 masculin

M-1 313.68
Vitesse 0 / 503,47
Accélération 0 / 393,95
Endurance 0 / 416,26
etoile-bleu

genetique M-1 358.14 masculin objet/magie/trefle-or.png

M-1 358.14
Vitesse 455 +29 / 455,51
Accélération 451 +31 / 451,33
Endurance 451 +30 / 451,30
etoile-bleuetoile-bleu

genetique F-1 401.22 feminin

F-1 401.22
Vitesse 492 -2 / 492,59
Accélération 454 +3 / 454,74
Endurance 453 / 453,89
etoile-bleu

genetique WM19 masculin

WM19
Vitesse 514 -3 / 514,46
Accélération 402 +3 / 402,81
Endurance 424 / 424,93
etoile-bleu

genetique Ouaw feminin

Ouaw
Vitesse 516 -1 / 516,28
Accélération 404 +4 / 404,09
Endurance 426 +1 / 426,34
etoile-bleu

F-1 314.12 feminin

F-1 314.12
Vitesse 372 +30 / 372,07
Accélération 503 +30 / 503,76
Endurance 438 +30 / 438,29
etoile-bleu


droite Son paradis

Son historique

ouaw ouaw a participé à 8 courses de ligue.
Dimanche, Ă  22:45
ouaw ouaw et Kisara sont amis.
Dimanche, Ă  20:34
ouaw ouaw a participé à 7 courses de ligue.
Samedi, Ă  21:56
ouaw ouaw : Burlok monte en division 4 !
Samedi, Ă  21:39
ouaw ouaw a eu 8 bébés lapins.
Samedi, Ă  04:01
ouaw ouaw a participé à 10 courses de ligue.
Vendredi, Ă  21:21
ouaw ouaw : Burlok monte en division 3 !
Vendredi, Ă  21:21
ouaw ouaw : Burlok monte en division 2 !
Vendredi, Ă  20:41
ouaw ouaw a participé à 10 courses de ligue.
Jeudi, Ă  14:54
ouaw ouaw : Burlok monte en division 5 !
Jeudi, Ă  14:50
ouaw ouaw a participé à 10 courses de ligue.
Le 14 octobre