CARLISLE
đ“„Œ đ“„Œ đ“„Œ
ć‰æ›žă

đŒđ‘đ‘‡đ‘…đ‘‚đ·đ‘ˆđ¶đ‘‡đŒđ‘‚đ‘
. . . . . . . . .#Wasabi â€ą #UneTrĂšsJolieFleur            ꒰ stark :::: vaude

            ꒰ bosley 

            ꒰ tpn squad 

            ꒰ secte hxh 

            ꒰ potterhead 🐍

            ꒰ dauntless (divergent)
❝ We’re all stories in the end. ❞
- Doctor Who, le onziĂšme docteur.
carlisle ꒱          

 compassionate ꒱          

carlisle ꒱          

 compassionate ꒱          

carlisle ꒱          
bungou  stray  dogs    |   haikyu  |  a3
pandora   hearts     |     black    butler
violet  evergarden   |    hypnosis  mic
maze runner |    divergente  | twilight
harry    potter      |     hunger    games
doctor who | good omens |  euphoria
umbrella   academy       |      the   100

Jade, la boss au uno,
Yuyu, toi t'es nul,
Célia, merci pour le goûter !

Et puisse le sort vous ĂȘtre favorable !


Carlisle

Carlisle niveau/12

146Ăšme avec 3 334 points

piece-petit 162 104 piĂšces

500 jours actifs

Inscrit le 30 avril 2020

Connecté le 26 décembre 2021

alchimiste Alchimiste 80 scientifique Scientifique 80 ecusson 50 victoires de clan
experience 1320 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (26)


Ses meilleurs lapins

M-1 533.09 Originale 1 533,09 (83,86%)
F-1 515.09 Angora 1 515,09 (83,17%)
M-1 479.04 Panda Feu 1 479,04 (80,56%)
M-1 498.53 Angora satin 1 498,53 (80,81%)
đŸ‡șđŸ‡Č Panda 1 462,09 (80,87%)
F-1 423.19 Pandours 1 423,19 (74,79%)
F-1 486.51 Panda Sablé 1 486,51 (79,86%)
F-1 576.06 Nain Rex 1 576,06 (83,54%)
M-1 457.79 Mini-Lop 1 457,79 (78,05%)
M-1 360.39 Lop 1 360,39 (74,16%)
M-1 560.82 Nain 1 560,82 (84,16%)
F-1 497.75 Belier 1 497,75 (83,08%)
F-1 502.02 Nain Cendré 1 502,02 (80,97%)
F-1 509.15 BĂ©lier Teddy 1 509,15 (83,37%)
F-1 576.08 Nain Renard 1 576,08 (85,02%)

Cullen Nain 1 560,82 (84,16%)
Orvoën Originale 1 533,09 (83,86%)
Tardivel Belier 1 497,75 (83,08%)
Stewart Panda 1 439,30 (79,61%)
Trent Angora 1 321,03 (72,52%)
» Voir ses lignées

Ses lapins (40)

Burlok masculin objet/magie/trefle-or.png objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Burlok
Vitesse 267 +45 / 267,00
Accélération 401 +16 / 401,00
Endurance 334 +38 / 334,00
etoileetoileetoile plusplusplus

Coach masculin objet/magie/immortel.png

Coach
Vitesse 215 -1 / 215,00
Accélération 215 +3 / 215,00
Endurance 215 +31 / 215,00
etoile-bleu moins

Raymond masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Raymond
Vitesse 491 +271 / 491,46
Accélération 383 +78 / 383,21
Endurance 406 +67 / 406,86
etoile-bleuetoile-bleu

Barman feminin objet/magie/energie-infinie.png objet/magie/immortel.png

Barman
Vitesse 58 -1 / 58,00
Accélération 58 +4 / 58,00
Endurance 58 +31 / 58,00
etoile plusdemi-plus

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 58 +28 / 58,00
Accélération 58 +33 / 58,00
Endurance 58 +60 / 58,00
etoile

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 -2 / 60,00
Accélération 60 +3 / 60,00
Endurance 60 +30 / 60,00
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 0 -2 / 60,00
Accélération 0 +3 / 60,00
Endurance 0 +30 / 60,00
etoile-bleu moinsmoinsmoins

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 60 -2 / 60,00
Accélération 60 +2 / 60,00
Endurance 60 +30 / 60,00
etoile

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 60 +28 / 60,00
Accélération 60 +33 / 60,00
Endurance 60 +60 / 60,00
etoile

Bébé Invocation masculin objet/magie/immortel.png

Bébé Invocation
Vitesse 400 -2 / 400,00
Accélération 400 +2 / 400,00
Endurance 400 +30 / 400,00
etoile

Polaris masculin objet/magie/immortel.png

Polaris
Vitesse 649 +172 / 649,40
Accélération 634 +21 / 634,12
Endurance 626 +31 / 626,48
etoile-rouge

Lapine en Choco feminin objet/magie/immortel.png

Lapine en Choco
Vitesse 64 -2 / 64,00
Accélération 64 +3 / 64,00
Endurance 64 +30 / 64,00
etoile

F-1 570.05 feminin

F-1 570.05
Vitesse 513 -1 / 513,64
Accélération 513 +1 / 513,45
Endurance 542 +30 / 542,96
etoile-bleu

M-1 569.53 masculin

M-1 569.53
Vitesse 513 -1 / 513,01
Accélération 513 +2 / 513,57
Endurance 542 +30 / 542,95
etoile-bleu

F-1 514.19 feminin

F-1 514.19
Vitesse 580 -1 / 580,50
Accélération 453 +1 / 453,69
Endurance 480 +30 / 480,00
etoile-bleu

M-1 512.80 masculin

M-1 512.80
Vitesse 578 -1 / 578,82
Accélération 453 +2 / 453,98
Endurance 480 +30 / 480,00
etoile-bleu

canne à pêche feminin

canne à pêche
Vitesse 36 -3 / 579,78
Accélération 0 +4 / 454,25
Endurance 0 +29 / 479,40
etoile-rougeetoile-rouge

M-1 547.84 masculin

M-1 547.84
Vitesse 438 -1 / 438,44
Accélération 489 +2 / 489,92
Endurance 619 +30 / 619,48
etoile-bleu

F-1 547.93 feminin

F-1 547.93
Vitesse 438 -2 / 438,59
Accélération 490 +2 / 490,37
Endurance 618 +30 / 618,97
etoile-bleu

F-1 497.75 feminin

F-1 497.75
Vitesse 424 -1 / 424,17
Accélération 574 +2 / 574,45
Endurance 450 +30 / 499,13
etoile-bleu

M-1 496.60 masculin

M-1 496.60
Vitesse 423 -1 / 423,52
Accélération 574 +2 / 574,28
Endurance 450 +30 / 498,80
etoile-bleu

M-1 514.19 masculin

M-1 514.19
Vitesse 580 -2 / 580,39
Accélération 454 +3 / 454,30
Endurance 479 +30 / 479,50
etoile-bleu

M-1 509.01 masculin

M-1 509.01
Vitesse 502 -2 / 502,98
Accélération 288 +2 / 502,91
Endurance 224 +30 / 503,12
etoile-bleu

F-1 515.09 feminin

F-1 515.09
Vitesse 580 -2 / 580,36
Accélération 454 +2 / 454,27
Endurance 480 +30 / 480,46
etoile-bleu

F-1 509.15 feminin

F-1 509.15
Vitesse 503 -1 / 503,48
Accélération 128 +1 / 502,33
Endurance 128 +30 / 503,34
etoile-bleu

F-1 576.08 feminin

F-1 576.08
Vitesse 256 / 516,77
Accélération 128 / 515,91
Endurance 136 +30 / 543,40
etoile-bleu

M-1 575.33 masculin

M-1 575.33
Vitesse 256 / 517,89
Accélération 128 / 514,03
Endurance 136 +30 / 543,41
etoile-bleu

M-1 439.30 masculin

M-1 439.30
Vitesse 256 / 523,32
Accélération 96 / 525,57
Endurance 120 +30 / 390,41
etoile-bleu

F-1 424.82 feminin

F-1 424.82
Vitesse 256 / 521,11
Accélération 96 / 514,52
Endurance 120 +30 / 389,19
etoile-bleu

M-1 533.09 masculin

M-1 533.09
Vitesse 192 / 509,36
Accélération 160 / 512,30
Endurance 160 +30 / 511,43
etoile-bleu

F-1 530.75 feminin

F-1 530.75
Vitesse 192 / 509,50
Accélération 160 / 510,55
Endurance 160 +30 / 510,70
etoile-bleu

M-1 560.82 masculin

M-1 560.82
Vitesse 443 +30 / 443,31
Accélération 491 +30 / 491,71
Endurance 625 +60 / 625,80
etoile-bleu

M-1 298.12 masculin

M-1 298.12
Vitesse 256 / 519,60
Accélération 104 / 402,97
Endurance 96 +30 / 375,55
etoile-bleu

F-1 306.40 feminin

F-1 306.40
Vitesse 288 / 521,51
Accélération 96 / 399,20
Endurance 72 +30 / 385,69
etoile-bleu

F-1 557.40 feminin

F-1 557.40
Vitesse 439 +30 / 439,57
Accélération 493 +30 / 493,01
Endurance 624 +60 / 624,82
etoile-bleu

Guirlande masculin objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 42 / 70,00
Accélération 42 / 70,00
Endurance 0 +30 / 70,00
etoile

F-1 576.06 feminin

F-1 576.06
Vitesse 0 / 517,11
Accélération 0 / 516,02
Endurance 0 +30 / 542,93
etoile-bleu

M-1 574.41 masculin

M-1 574.41
Vitesse 0 / 515,77
Accélération 0 / 515,76
Endurance 0 +30 / 542,88
etoile-bleu

M-1 554.38 masculin

M-1 554.38
Vitesse 0 / 440,27
Accélération 0 / 493,43
Endurance 0 +30 / 620,68
etoile-bleu

M-1 558.22 masculin

M-1 558.22
Vitesse 0 / 441,95
Accélération 0 / 494,12
Endurance 0 +30 / 622,15
etoile-bleu


Son Conservatoire (120)

Aro masculin

Aro
Vitesse 177 +31 / 177,89
Accélération 177 +30 / 177,50
Endurance 177 +60 / 177,62
etoile-bleu moinsdemi-moins

Swan feminin

Swan
Vitesse 464 / 464,38
Accélération 366 +3 / 366,23
Endurance 389 +31 / 389,80
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

Chauve masculin

Chauve
Vitesse 443 +26 / 443,48
Accélération 444 +37 / 444,44
Endurance 380 +60 / 380,95
etoile plusplus

Dustin masculin

Dustin
Vitesse 394 / 394,93
Accélération 348 +5 / 348,54
Endurance 364 +32 / 364,78
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Falcon masculin

Falcon
Vitesse 403 -2 / 403,91
Accélération 394 +2 / 394,21
Endurance 287 +30 / 287,25
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Athalée feminin

Athalée
Vitesse 130 / 408,04
Accélération 121 / 364,20
Endurance 120 +30 / 316,93
etoile plusplus

Robb masculin

Robb
Vitesse 428 +30 / 428,07
Accélération 471 +30 / 471,83
Endurance 418 +60 / 418,28
etoile-bleu plusdemi-plus

Jazz masculin

Jazz
Vitesse 414 +28 / 414,28
Accélération 422 +32 / 422,70
Endurance 462 +60 / 462,97
etoile-bleu

Wanda feminin

Wanda
Vitesse 468 +31 / 468,97
Accélération 369 +33 / 369,47
Endurance 392 +62 / 392,82
etoile-bleuetoile-bleu

JAUNE masculin

JAUNE
Vitesse 60 -1 / 367,91
Accélération 70 +1 / 452,92
Endurance 60 +30 / 475,90
etoile

M-1 310.29 masculin

M-1 310.29
Vitesse 417 +33 / 417,56
Accélération 457 +29 / 457,37
Endurance 435 +61 / 435,36
etoile-bleuetoile-bleu

Cet masculin

Cet
Vitesse 28 / 28,00
Accélération 24 / 24,00
Endurance 31 +30 / 31,00
etoile

Cette feminin

Cette
Vitesse 14 / 29,00
Accélération 16 / 21,00
Endurance 12 +30 / 33,00
etoile

Carlisle masculin

Carlisle
Vitesse 513 -2 / 513,70
Accélération 402 +3 / 402,01
Endurance 424 +30 / 424,23
etoile-bleu plusdemi-plus

đŸ„‚ ScođŸ„‚ masculin

đŸ„‚ ScođŸ„‚
Vitesse 492 -1 / 492,60
Accélération 454 +4 / 454,60
Endurance 308 +31 / 454,22
etoile-bleu

Rosalie ptdrrrr feminin

Rosalie ptdrrrr
Vitesse 515 +28 / 515,45
Accélération 403 +33 / 403,39
Endurance 425 +60 / 425,79
etoile-bleu plusplusplus

F-1 189.97 feminin

F-1 189.97
Vitesse 342 -1 / 342,96
Accélération 387 +1 / 387,46
Endurance 459 +30 / 459,55
etoile-bleu

M-1 189.35 masculin

M-1 189.35
Vitesse 340 -1 / 340,52
Accélération 386 +2 / 386,87
Endurance 461 +30 / 461,96
etoile-bleu

Midnight sun masculin

Midnight sun
Vitesse 355 / 355,72
Accélération 398 / 398,52
Endurance 478 +30 / 478,38
etoile-bleu

🐗 masculin objet/magie/trefle-or.png

🐗
Vitesse 521 +26 / 521,75
Accélération 408 +37 / 408,18
Endurance 26 +60 / 430,97
etoile-bleu

Ten masculin

Ten
Vitesse 361 +30 / 361,69
Accélération 409 +30 / 409,28
Endurance 491 +60 / 491,63
etoile-bleu

Ten feminin

Ten
Vitesse 365 +30 / 365,59
Accélération 399 +30 / 399,94
Endurance 486 +60 / 486,81
etoile-bleu

Jazz masculin

Jazz
Vitesse 365 +30 / 365,45
Accélération 413 +30 / 413,99
Endurance 505 +60 / 505,31
etoile-bleu

Révélation feminin

Révélation
Vitesse 370 +30 / 370,20
Accélération 410 +30 / 410,28
Endurance 505 +60 / 505,75
etoile-bleu

Kery masculin

Kery
Vitesse 33 / 33,00
Accélération 21 / 21,00
Endurance 29 +30 / 29,00
etoile

Marie feminin

Marie
Vitesse 34 / 34,00
Accélération 26 / 26,00
Endurance 23 +30 / 23,00
etoile

Lacie masculin

Lacie
Vitesse 30 / 30,00
Accélération 24 / 24,00
Endurance 29 +30 / 29,00
etoile

Alice feminin

Alice
Vitesse 28 / 28,00
Accélération 23 / 23,00
Endurance 32 +30 / 32,00
etoile

4 masculin

4
Vitesse 119 / 119,77
Accélération 140 / 140,57
Endurance 124 +30 / 124,53
etoile

2 feminin

2
Vitesse 106 +31 / 106,70
Accélération 78 +29 / 78,94
Endurance 81 +60 / 81,72
etoile

Fascination masculin

Fascination
Vitesse 375 / 375,31
Accélération 419 / 419,27
Endurance 514 +30 / 514,10
etoile-bleu

M-1 366.34 masculin

M-1 366.34
Vitesse 523 +30 / 523,75
Accélération 410 +32 / 410,06
Endurance 432 +61 / 432,53
etoileetoileetoile plus

M-1 352.51 masculin

M-1 352.51
Vitesse 519 +30 / 519,40
Accélération 404 +30 / 404,66
Endurance 428 +60 / 428,45
etoile-bleu

Kery feminin

Kery
Vitesse 461 -8 / 461,93
Accélération 471 +10 / 471,26
Endurance 478 +27 / 478,39
etoileetoileetoile

M-1 360.39 masculin

M-1 360.39
Vitesse 425 +30 / 425,39
Accélération 483 +30 / 483,12
Endurance 451 +60 / 451,88
etoile-bleu

Héron feminin

Héron
Vitesse 446 -7 / 446,75
Accélération 470 +9 / 470,01
Endurance 459 +28 / 459,12
etoile

Tentation masculin

Tentation
Vitesse 521 / 521,64
Accélération 409 / 409,56
Endurance 431 +30 / 431,89
etoile-bleu

Esme feminin

Esme
Vitesse 522 / 522,74
Accélération 409 / 409,15
Endurance 433 +30 / 433,06
etoile-bleu

F-1 423.19 feminin

F-1 423.19
Vitesse 476 +31 / 476,36
Accélération 473 +29 / 473,74
Endurance 473 +60 / 473,09
etoile-bleu plusplus

Yuxx masculin

Yuxx
Vitesse 293 +1 / 293,93
Accélération 351 -1 / 351,35
Endurance 324 +30 / 324,58
etoileetoile

Ary feminin

Ary
Vitesse 348 / 348,65
Accélération 371 / 371,93
Endurance 342 +30 / 342,58
etoileetoileetoile

M-1 383.80 masculin

M-1 383.80
Vitesse 530 +29 / 530,46
Accélération 415 +31 / 415,20
Endurance 438 +60 / 438,14
etoile-bleu

Boz feminin

Boz
Vitesse 397 +30 / 397,83
Accélération 444 +30 / 444,35
Endurance 557 +60 / 557,65
etoile-bleu

Crowley masculin

Crowley
Vitesse 398 +30 / 398,21
Accélération 443 +30 / 443,48
Endurance 556 +60 / 556,85
etoile-bleu

Ayrton masculin

Ayrton
Vitesse 322 / 322,89
Accélération 395 / 395,92
Endurance 357 +30 / 357,45
etoileetoileetoile

Robb masculin

Robb
Vitesse 362 / 362,84
Accélération 380 / 380,52
Endurance 373 +30 / 373,76
etoileetoileetoile

Em' masculin

Em'
Vitesse 453 / 453,81
Accélération 449 / 449,30
Endurance 449 +30 / 449,25
etoile-bleu

M-1 405.68 masculin

M-1 405.68
Vitesse 399 / 399,81
Accélération 444 / 444,45
Endurance 561 +30 / 561,42
etoile-bleu

Inoo feminin

Inoo
Vitesse 332 / 332,59
Accélération 427 / 427,55
Endurance 375 +30 / 375,19
etoile-bleu

F-1 407.71 feminin

F-1 407.71
Vitesse 400 / 400,24
Accélération 446 / 446,52
Endurance 560 +30 / 560,95
etoile-bleu

Bosley feminin

Bosley
Vitesse 400 +30 / 400,11
Accélération 445 +30 / 445,73
Endurance 563 +60 / 563,00
etoile-bleu

Hésitation feminin

Hésitation
Vitesse 458 / 458,43
Accélération 456 / 456,16
Endurance 455 +30 / 455,91
etoile-bleu

F-1 390.71 feminin

F-1 390.71
Vitesse 533 +32 / 533,81
Accélération 416 +30 / 416,82
Endurance 440 +61 / 440,08
etoile-bleu

Tenma masculin

Tenma
Vitesse 459 / 459,74
Accélération 453 / 453,63
Endurance 455 +30 / 455,51
etoile-bleu

Tai feminin

Tai
Vitesse 459 / 459,53
Accélération 455 / 455,05
Endurance 456 +30 / 456,89
etoile-bleu

Daene feminin

Daene
Vitesse 362 / 362,52
Accélération 474 / 474,11
Endurance 413 +30 / 413,60
etoile-bleu

Jon masculin

Jon
Vitesse 357 / 357,59
Accélération 474 / 474,39
Endurance 412 +30 / 412,59
etoile-bleu

Bran masculin

Bran
Vitesse 408 / 408,30
Accélération 420 / 420,91
Endurance 417 +30 / 417,30
etoile-bleu

Del feminin

Del
Vitesse 402 / 402,11
Accélération 426 / 426,42
Endurance 414 +30 / 414,34
etoile-bleu

F-1 398.31 feminin

F-1 398.31
Vitesse 467 / 467,04
Accélération 431 / 431,26
Endurance 500 +30 / 500,01
etoile

M-1 400.20 masculin

M-1 400.20
Vitesse 467 / 467,84
Accélération 431 / 431,52
Endurance 500 +30 / 500,84
etoile

đŸ„§ feminin objet/magie/pigmentalo.png

đŸ„§
Vitesse 548 +31 / 548,00
Accélération 428 +45 / 428,87
Endurance 452 +65 / 452,85
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu moins

F-1 427.10 feminin

F-1 427.10
Vitesse 547 +30 / 547,00
Accélération 428 +30 / 428,18
Endurance 451 +60 / 451,92
etoile-bleu

Missandei feminin

Missandei
Vitesse 458 -1 / 458,13
Accélération 465 +1 / 465,67
Endurance 460 +30 / 460,28
etoile-bleu

Grey Worm masculin

Grey Worm
Vitesse 455 -1 / 455,91
Accélération 463 +1 / 463,44
Endurance 463 +30 / 463,85
etoile-bleu

Krie feminin

Krie
Vitesse 391 -1 / 391,01
Accélération 527 +1 / 527,62
Endurance 456 +30 / 456,87
etoile-bleu

Ceej masculin

Ceej
Vitesse 391 -1 / 391,11
Accélération 523 +1 / 523,59
Endurance 459 +30 / 459,40
etoile-bleu

Zeke masculin

Zeke
Vitesse 462 / 462,77
Accélération 465 / 465,92
Endurance 465 +30 / 465,10
etoile-bleu

Uriah masculin objet/magie/pigmentalo.png

Uriah
Vitesse 546 +37 / 546,17
Accélération 428 +37 / 428,26
Endurance 452 +67 / 452,32
etoile-bleu

Marlene feminin

Marlene
Vitesse 546 / 546,53
Accélération 428 / 428,43
Endurance 451 +30 / 451,24
etoile-bleu

Lynn feminin

Lynn
Vitesse 547 / 547,13
Accélération 428 / 428,65
Endurance 451 +30 / 451,37
etoile-bleu

Shauna feminin

Shauna
Vitesse 465 / 465,59
Accélération 470 / 470,51
Endurance 469 +30 / 469,19
etoile-bleu

M-1 424.70 masculin

M-1 424.70
Vitesse 474 / 474,42
Accélération 475 / 475,68
Endurance 474 +30 / 474,60
etoile-bleu

F-1 425.20 feminin

F-1 425.20
Vitesse 475 / 475,60
Accélération 474 / 474,20
Endurance 475 +30 / 475,40
etoile-bleu

M-1 471.76 masculin

M-1 471.76
Vitesse 26 +33 / 416,95
Accélération 465 +28 / 465,88
Endurance 588 +59 / 588,93
etoile-bleu

F-1 427.02 feminin

F-1 427.02
Vitesse 475 / 475,67
Accélération 476 / 476,13
Endurance 475 +30 / 475,22
etoile-bleu

M-1 428.43 masculin

M-1 428.43
Vitesse 476 / 476,17
Accélération 476 / 476,39
Endurance 475 +30 / 475,87
etoile-bleu

M-1 430.61 masculin

M-1 430.61
Vitesse 477 / 477,17
Accélération 476 / 476,59
Endurance 476 +30 / 476,85
etoile-bleu

F-1 429.92 feminin

F-1 429.92
Vitesse 476 / 476,24
Accélération 477 / 477,28
Endurance 476 +30 / 476,40
etoile-bleu

M-1 457.79 masculin

M-1 457.79
Vitesse 486 +31 / 486,03
Accélération 485 +29 / 485,88
Endurance 485 +60 / 485,88
etoile-bleu

Emma feminin

Emma
Vitesse 474 / 474,33
Accélération 476 / 476,95
Endurance 475 +30 / 475,87
etoile-bleu

Roberts masculin

Roberts
Vitesse 474 / 474,04
Accélération 477 / 477,15
Endurance 476 +30 / 476,08
etoile-bleu

Lawrence masculin

Lawrence
Vitesse 399 / 399,92
Accélération 542 / 542,75
Endurance 467 +30 / 467,98
etoile-bleu

Jennifer feminin

Jennifer
Vitesse 399 / 399,58
Accélération 541 / 541,18
Endurance 469 +30 / 469,78
etoile-bleu

M-1 414.18 masculin

M-1 414.18
Vitesse 401 / 401,83
Accélération 542 / 542,88
Endurance 469 +30 / 469,47
etoile-bleu

M-1 498.53 masculin objet/magie/pigmentalo.png

M-1 498.53
Vitesse 536 +29 / 536,56
Accélération 478 +44 / 478,63
Endurance 483 +64 / 483,34
etoile-bleu

Rina masculin

Rina
Vitesse 488 +23 / 488,35
Accélération 488 +40 / 488,38
Endurance 488 +59 / 488,42
etoile-bleuetoile-bleu

CEINTOUREEE feminin objet/magie/trefle-or.png

CEINTOUREEE
Vitesse 514 +30 / 514,86
Accélération 494 +30 / 494,40
Endurance 474 +60 / 474,50
etoile-bleu

M-1 476.73 masculin

M-1 476.73
Vitesse 488 -1 / 488,08
Accélération 488 +1 / 488,19
Endurance 500 +30 / 500,46
etoile-bleu

F-1 502.02 feminin

F-1 502.02
Vitesse 204 +24 / 499,78
Accélération 34 +38 / 511,88
Endurance 384 +58 / 490,36
etoile-bleu

Utile feminin

Utile
Vitesse 97 / 97,43
Accélération 0 / 54,74
Endurance 42 +30 / 56,60
etoile

F-1 514.46 feminin

F-1 514.46
Vitesse 491 / 491,01
Accélération 465 / 465,79
Endurance 557 +30 / 557,66
etoile-bleu

M-1 479.04 masculin

M-1 479.04
Vitesse 519 +34 / 519,83
Accélération 521 +28 / 521,93
Endurance 437 +60 / 437,28
etoile

Ponpon el pipou masculin

Ponpon el pipou
Vitesse 0 / 235,83
Accélération 0 / 235,79
Endurance 0 +30 / 284,17
etoileetoile

F-1 486.51 feminin

F-1 486.51
Vitesse 495 +23 / 495,22
Accélération 495 +38 / 495,80
Endurance 495 +58 / 495,49
etoile-bleu

Isoké masculin

Isoké
Vitesse 409 +1 / 409,13
Accélération 552 / 552,21
Endurance 479 +30 / 479,92
etoile-bleu

Cadet masculin

Cadet
Vitesse 560 +31 / 560,53
Accélération 438 +30 / 438,72
Endurance 463 +60 / 463,32
etoile-bleu

đŸ‡șđŸ‡Č feminin

đŸ‡șđŸ‡Č
Vitesse 536 +31 / 536,19
Accélération 536 +30 / 536,08
Endurance 389 +60 / 389,82
etoile-bleu

Ted masculin

Ted
Vitesse 35 / 35,00
Accélération 21 / 21,00
Endurance 27 +30 / 27,00
etoile

Lucy feminin

Lucy
Vitesse 22 / 22,00
Accélération 27 / 27,00
Endurance 34 +30 / 34,00
etoile

đŸŽ©NessieđŸŽ© masculin

đŸŽ©NessieđŸŽ©
Vitesse 425 +29 / 425,27
Accélération 476 +31 / 476,31
Endurance 601 +60 / 601,78
etoile-bleu

🌌Haylie🌌 feminin

🌌Haylie🌌
Vitesse 568 +24 / 568,89
Accélération 445 +38 / 445,12
Endurance 470 +58 / 470,21
etoile-bleu plusplus

F-822.23 feminin

F-822.23
Vitesse 284 / 284,27
Accélération 275 / 275,50
Endurance 262 +30 / 262,46
etoileetoile

M-799.79 masculin

M-799.79
Vitesse 280 / 280,96
Accélération 277 / 277,41
Endurance 241 +30 / 241,42
etoileetoile

RPZ masculin

RPZ
Vitesse 26 / 26,00
Accélération 29 / 29,00
Endurance 28 +30 / 28,00
etoile

Alessia feminin

Alessia
Vitesse 27 / 27,00
Accélération 24 / 24,00
Endurance 32 +30 / 32,00
etoile

M-919.06 masculin

M-919.06
Vitesse 346 / 346,54
Accélération 289 / 289,58
Endurance 282 +30 / 282,94
etoileetoile

F-944.80 feminin

F-944.80
Vitesse 347 / 347,36
Accélération 312 / 312,01
Endurance 285 +30 / 285,43
etoileetoile

F-1 017.98 feminin

F-1 017.98
Vitesse 376 / 376,13
Accélération 327 / 327,88
Endurance 313 +30 / 313,97
etoileetoile

M-1 044.43 masculin

M-1 044.43
Vitesse 392 / 392,12
Accélération 339 / 339,34
Endurance 312 +30 / 312,97
etoileetoile

F-540.92 feminin

F-540.92
Vitesse 218 / 218,81
Accélération 171 / 171,43
Endurance 150 +30 / 150,68
etoile

M-560.02 masculin

M-560.02
Vitesse 277 / 277,18
Accélération 168 / 168,34
Endurance 114 +30 / 114,50
etoile

M-1 223.55 masculin

M-1 223.55
Vitesse 449 / 449,50
Accélération 423 / 423,20
Endurance 350 +30 / 350,85
etoile-bleu

F-1 184.95 feminin

F-1 184.95
Vitesse 430 / 430,74
Accélération 410 / 410,72
Endurance 343 +30 / 343,49
etoileetoileetoile

M-937.81 masculin

M-937.81
Vitesse 379 / 379,57
Accélération 313 / 313,56
Endurance 244 +30 / 244,68
etoileetoile

F-948.15 feminin

F-948.15
Vitesse 396 / 396,93
Accélération 274 / 274,48
Endurance 276 +30 / 276,74
etoileetoile

F-1 501.71 feminin

F-1 501.71
Vitesse 500 / 500,75
Accélération 500 / 500,22
Endurance 500 +30 / 500,74
etoile-bleu

M-1 501.84 masculin

M-1 501.84
Vitesse 500 / 500,66
Accélération 500 / 500,66
Endurance 500 +30 / 500,52
etoile-bleu

M-1 384.44 masculin

M-1 384.44
Vitesse 498 -1 / 498,18
Accélération 503 +2 / 503,75
Endurance 382 +30 / 382,51
etoile-bleu

F-1 378.74 feminin

F-1 378.74
Vitesse 508 -1 / 508,32
Accélération 492 +2 / 492,67
Endurance 377 +30 / 377,75
etoile-bleu


droite Son paradis

Son historique

Aucune nouvelle de vos amis pour l'instant...