đ’źđ’¶đ“đ“Šđ“‰

∌∌∌


Je m'appelle Manon

Je suis passionnée de voyage et de sport


∌∌∌


J'ai repris le jeu il y a peu de temps


Top 100 atteint le 25/09/19

Meilleur classement : 60Ăšme


Je recherche des lapins magiques : 

-Burlok 
-Coach

n'hĂ©sitez pas Ă  me contacter 

Moumouille

Moumouille niveau/12

333Ăšme avec 2 208 points

piece-petit 35 755 piĂšces

975 jours actifs

Inscrit le 24 janvier 2012

Connecté le 23 avril 2021

alchimiste Alchimiste 105 scientifique Scientifique 105 ecusson 13 victoires de clan
experience 1130 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (14)


Ses meilleurs lapins

Orphée Originale 1 371,00 (71,36%)
cacao Angora 1 307,48 (67,60%)
Zephyr Nain 1 191,43 (60,88%)
Joker Belier 1 261,33 (65,65%)
Guirlande Panda 1 344,37 (70,27%)
Oscar Mini-Lop 1 329,80 (68,76%)
Golden Lop 1 319,32 (69,08%)
Shakespeare BĂ©lier Teddy 1 236,71 (64,70%)
Keys Pandours 1 375,85 (68,75%)
Ariane Nain Cendré 1 369,05 (70,37%)

Angorouille Angora 1 386,63 (71,69%)
Écrins Panda 1 325,54 (69,28%)
» Voir ses lignées

Ses lapins (10)

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +32 / 46,00
Accélération 46 +30 / 46,00
Endurance 46 +31 / 46,00
etoileetoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 46 +31 / 46,00
Accélération 46 +29 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoileetoile plus

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 48 +6 / 48,00
Accélération 48 +2 / 48,00
Endurance 48 +4 / 48,00
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsmoins

Troll masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 542 +169 / 542,00
Accélération 444 +331 / 444,00
Endurance 493 +242 / 493,00
etoile-rougeetoile-rouge moins

Nuit Magique masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 52 +45 / 52,00
Accélération 52 +47 / 52,00
Endurance 52 +46 / 52,00
etoileetoileetoile

Guirlande masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 492 +8 / 492,97
Accélération 493 +28 / 493,11
Endurance 358 +11 / 358,29
etoile-bleuetoile-bleu

Galaxie feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Galaxie
Vitesse 454 +40 / 454,78
Accélération 454 +68 / 454,97
Endurance 454 +44 / 454,81
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 60 +31 / 60,00
Accélération 60 +29 / 60,00
Endurance 60 +30 / 60,00
etoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 60 -1 / 60,00
Accélération 60 +1 / 60,00
Endurance 60 / 60,00
etoile plusdemi-plus

Exposia masculin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 60 +2 / 60,00
Accélération 60 +2 / 60,00
Endurance 60 +2 / 60,00
etoile


Son Conservatoire (45)

Abricotine feminin objet/magie/immortel.png

Abricotine
Vitesse 130 +33 / 130,32
Accélération 128 +31 / 128,90
Endurance 127 +32 / 127,91
etoile-bleu

Soleil feminin

Soleil
Vitesse 123 -1 / 123,92
Accélération 122 +1 / 122,78
Endurance 121 / 121,64
etoileetoile plusplusdemi-plus

Flamme masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Flamme
Vitesse 218 +21 / 218,10
Accélération 217 +21 / 217,89
Endurance 218 +21 / 218,00
etoile-bleu moins

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +31 / 46,00
Accélération 46 +29 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoileetoile

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +28 / 46,00
Accélération 46 +33 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 48 -2 / 48,00
Accélération 48 +2 / 48,00
Endurance 48 / 48,00
etoile

Ricotta feminin

Ricotta
Vitesse 449 -2 / 449,09
Accélération 350 +3 / 350,94
Endurance 369 / 369,76
etoile-bleuetoile-bleu

Zephyr feminin

Zephyr
Vitesse 337 +31 / 337,73
Accélération 377 +31 / 377,21
Endurance 476 +31 / 476,49
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Lagoon masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Lagoon
Vitesse 456 +7 / 456,81
Accélération 357 +9 / 357,51
Endurance 378 +8 / 378,03
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Eclair feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Eclair
Vitesse 202 +5 / 202,07
Accélération 201 +7 / 201,90
Endurance 200 +6 / 200,63
etoileetoileetoile

Whiskey masculin

Whiskey
Vitesse 184 -2 / 184,43
Accélération 232 +3 / 232,51
Endurance 245 / 245,91
etoileetoile

Juliet feminin

Juliet
Vitesse 459 -2 / 459,98
Accélération 357 +2 / 357,55
Endurance 379 / 379,52
etoile-bleu

Igloo masculin

Igloo
Vitesse 329 -2 / 329,83
Accélération 446 +3 / 446,09
Endurance 389 / 389,26
etoile-bleu

Xenon masculin

Xenon
Vitesse 209 -2 / 209,16
Accélération 208 +3 / 208,13
Endurance 207 / 207,97
etoileetoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 52 / 52,00
Accélération 52 / 52,00
Endurance 52 / 52,00
etoileetoile

Pastis masculin

Pastis
Vitesse 285 +31 / 285,63
Accélération 212 +29 / 212,11
Endurance 228 +30 / 228,55
etoileetoile plus

Olia feminin

Olia
Vitesse 447 -1 / 447,47
Accélération 446 +1 / 446,86
Endurance 326 / 326,10
etoile-bleuetoile-bleu

Onix masculin

Onix
Vitesse 409 +28 / 409,66
Accélération 410 +33 / 410,20
Endurance 408 +30 / 408,12
etoile-bleuetoile-bleu

Honey feminin

Honey
Vitesse 410 +30 / 410,32
Accélération 409 +30 / 409,11
Endurance 408 +30 / 408,54
etoile-bleuetoile-bleu

cacao masculin

cacao
Vitesse 502 / 502,66
Accélération 391 / 391,83
Endurance 412 / 412,99
etoile-bleu

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 58 +1 / 58,00
Accélération 58 / 58,00
Endurance 58 / 58,00
etoile

Shanghai feminin

Shanghai
Vitesse 154 / 457,73
Accélération 0 / 453,57
Endurance 161 / 335,22
etoile-bleu

Grinch masculin

Grinch
Vitesse 109 / 460,68
Accélération 123 / 452,06
Endurance 115 / 330,52
etoile-bleu

Persil masculin

Persil
Vitesse 184 / 458,91
Accélération 174 / 454,49
Endurance 175 / 335,45
etoile-bleu

Platon masculin

Platon
Vitesse 182 / 451,65
Accélération 186 / 461,10
Endurance 0 / 329,63
etoile-bleu

Bailey masculin

Bailey
Vitesse 25 +31 / 25,00
Accélération 33 +29 / 33,00
Endurance 25 +30 / 25,00
etoile

Duchesse feminin

Duchesse
Vitesse 29 +31 / 29,00
Accélération 25 +29 / 25,00
Endurance 29 +30 / 29,00
etoile

Sunset feminin objet/magie/pigmentalo.png

Sunset
Vitesse 175 +34 / 175,75
Accélération 152 +38 / 152,71
Endurance 196 +36 / 196,15
etoile

Nono masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Nono
Vitesse 353 +36 / 353,36
Accélération 486 +36 / 486,95
Endurance 419 +36 / 419,73
etoile-bleu plusdemi-plus

Joker feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Joker
Vitesse 358 +5 / 358,06
Accélération 485 +7 / 485,76
Endurance 417 +6 / 417,51
etoile-bleu moinsmoinsdemi-moins

Slush masculin objet/magie/pigmentalo.png

Slush
Vitesse 386 +36 / 386,78
Accélération 320 +38 / 320,13
Endurance 325 +37 / 325,40
etoileetoileetoile plusdemi-plus

Oscar masculin

Oscar
Vitesse 377 +28 / 377,02
Accélération 463 +33 / 463,20
Endurance 489 +30 / 489,58
etoile

Paillette feminin

Paillette
Vitesse 375 +30 / 375,80
Accélération 463 +30 / 463,01
Endurance 489 +30 / 489,73
etoile

Golden masculin objet/magie/pigmentalo.png

Golden
Vitesse 408 +36 / 408,01
Accélération 472 +38 / 472,71
Endurance 438 +37 / 438,60
etoile

Shakespeare masculin

Shakespeare
Vitesse 412 +28 / 412,48
Accélération 423 +33 / 423,40
Endurance 400 +30 / 400,83
etoile

Much feminin objet/magie/pigmentalo.png

Much
Vitesse 412 +35 / 412,25
Accélération 423 +37 / 423,13
Endurance 400 +36 / 400,88
etoile

Oki feminin

Oki
Vitesse 484 +30 / 484,62
Accélération 429 +30 / 429,29
Endurance 372 +30 / 372,64
etoile

Orphée feminin

Orphée
Vitesse 457 +30 / 457,72
Accélération 456 +30 / 456,72
Endurance 456 +30 / 456,56
etoile-bleu

Ariane feminin

Ariane
Vitesse 444 +28 / 444,56
Accélération 467 +33 / 467,15
Endurance 457 +30 / 457,34
etoile

poppy feminin

poppy
Vitesse 98 / 98,43
Accélération 99 / 99,26
Endurance 79 / 79,90
etoile

Roc masculin

Roc
Vitesse 31 / 31,00
Accélération 26 / 26,00
Endurance 26 / 26,00
etoile

Neige feminin

Neige
Vitesse 21 / 21,00
Accélération 32 / 32,00
Endurance 30 / 30,00
etoile

Isis feminin

Isis
Vitesse 109 +2 / 109,70
Accélération 141 -1 / 141,57
Endurance 120 / 120,03
etoile

Mars masculin

Mars
Vitesse 152 +1 / 152,93
Accélération 131 -1 / 131,65
Endurance 103 / 103,69
etoile

Keys masculin

Keys
Vitesse 516 +30 / 516,05
Accélération 458 +30 / 458,41
Endurance 401 +30 / 401,39
etoile


droite Son paradis

Son historique

Aucune nouvelle de vos amis pour l'instant...