đ’źđ’¶đ“đ“Šđ“‰

∌∌∌


Je m'appelle Manon

Je suis passionnée de voyage et de sport


∌∌∌


J'ai repris le jeu il y a peu de temps


Top 100 atteint le 25/09/19

Meilleur classement : 60Ăšme


Je recherche des lapins magiques : 

-Burlok 
-Coach

n'hĂ©sitez pas Ă  me contacter 

Moumouille

Moumouille niveau/12

120Ăšme avec 3 644 points

piece-petit 31 257 piĂšces

966 jours actifs

Inscrit le 24 janvier 2012

Connecté dimanche

alchimiste Alchimiste 105 scientifique Scientifique 105
coeur 434 aiment cette fiche.
trouvaille Le Bunny Malin !
ecusson 12 victoires de clan
experience 1105 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (17)


Ses meilleurs lapins

F-1 402.31 Originale 1 402,31 (97,57%)
M-1 386.63 Angora 1 386,63 (96,73%)
F-1 424.73 Nain 1 424,73 (97,27%)
M-1 384.16 Belier 1 384,16 (97,33%)
Guirlande Panda 1 344,37 (94,33%)
Oscar Mini-Lop 1 329,80 (91,03%)
Golden Lop 1 319,32 (91,93%)
Shakespeare BĂ©lier Teddy 1 236,71 (86,53%)
Keys Pandours 1 375,85 (92,72%)
Ariane Nain Cendré 1 369,05 (94,62%)

Angorouille Angora 1 386,63 (96,73%)
Écrins Panda 1 325,54 (93,01%)
» Voir ses lignées

Ses lapins (35)

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +32 / 46,00
Accélération 46 +30 / 46,00
Endurance 46 +31 / 46,00
etoileetoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 46 +31 / 46,00
Accélération 46 +29 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoileetoile plus

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 48 +6 / 48,00
Accélération 48 +2 / 48,00
Endurance 48 +4 / 48,00
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsmoins

Troll masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 542 +169 / 542,00
Accélération 444 +331 / 444,00
Endurance 493 +242 / 493,00
etoile-rougeetoile-rouge moins

Nuit Magique masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 52 +45 / 52,00
Accélération 52 +47 / 52,00
Endurance 52 +46 / 52,00
etoileetoileetoile

Guirlande masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 492 +8 / 492,97
Accélération 493 +28 / 493,11
Endurance 358 +11 / 358,29
etoile-bleuetoile-bleu

Galaxie feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Galaxie
Vitesse 454 +40 / 454,78
Accélération 454 +68 / 454,97
Endurance 454 +44 / 454,81
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 60 +31 / 60,00
Accélération 60 +29 / 60,00
Endurance 60 +30 / 60,00
etoile

Princesse masculin objet/magie/immortel.png

Princesse
Vitesse 60 -1 / 60,00
Accélération 60 +1 / 60,00
Endurance 60 / 60,00
etoile plusdemi-plus

Exposia masculin objet/magie/immortel.png

Exposia
Vitesse 60 +2 / 60,00
Accélération 60 +2 / 60,00
Endurance 60 +2 / 60,00
etoile

F-1 419.49 feminin

F-1 419.49
Vitesse 401 +1 / 401,86
Accélération 449 -1 / 449,91
Endurance 567 / 567,72
etoile-bleu

M-1 419.35 masculin

M-1 419.35
Vitesse 402 +1 / 402,01
Accélération 449 -1 / 449,98
Endurance 567 / 567,36
etoile-bleu

M-1 365.11 masculin

M-1 365.11
Vitesse 386 -1 / 386,48
Accélération 523 +1 / 523,17
Endurance 455 / 455,46
etoile-bleu

F-1 367.32 feminin

F-1 367.32
Vitesse 387 +2 / 387,10
Accélération 525 -1 / 525,36
Endurance 454 / 454,86
etoile-bleu

F-1 396.03 feminin

F-1 396.03
Vitesse 466 +32 / 466,03
Accélération 464 +28 / 464,88
Endurance 465 +30 / 465,12
etoile-bleu

M-1 396.28 masculin

M-1 396.28
Vitesse 464 +31 / 464,98
Accélération 465 +29 / 465,12
Endurance 466 +30 / 466,18
etoile-bleu

F-1 375.44 feminin

F-1 375.44
Vitesse 524 +32 / 524,42
Accélération 413 +29 / 413,75
Endurance 437 +30 / 437,27
etoile-bleu

M-1 376.65 masculin

M-1 376.65
Vitesse 525 +35 / 525,08
Accélération 413 +26 / 413,73
Endurance 437 +29 / 437,84
etoile-bleu

M-1 376.55 masculin

M-1 376.55
Vitesse 389 -1 / 389,83
Accélération 527 +1 / 527,74
Endurance 458 / 458,98
etoile-bleu

F-1 424.73 feminin

F-1 424.73
Vitesse 403 +1 / 403,35
Accélération 451 -1 / 451,86
Endurance 569 / 569,52
etoile-bleu

F-1 254.05 feminin

F-1 254.05
Vitesse 459 +1 / 459,46
Accélération 457 / 457,22
Endurance 337 / 337,37
etoile-bleu

M-1 264.53 masculin

M-1 264.53
Vitesse 458 +1 / 458,86
Accélération 464 / 464,12
Endurance 341 / 341,55
etoile-bleu

F-1 374.41 feminin

F-1 374.41
Vitesse 389 +1 / 389,52
Accélération 525 -1 / 525,86
Endurance 459 / 459,03
etoile-bleu

M-1 422.67 masculin

M-1 422.67
Vitesse 403 +1 / 403,42
Accélération 451 -1 / 451,07
Endurance 568 / 568,18
etoile-bleu

M-1 290.54 masculin

M-1 290.54
Vitesse 467 +1 / 467,12
Accélération 475 -1 / 475,75
Endurance 347 / 347,67
etoile-bleu

F-1 292.80 feminin

F-1 292.80
Vitesse 473 +1 / 473,92
Accélération 472 -1 / 472,50
Endurance 346 / 346,38
etoile-bleu

F-1 380.67 feminin

F-1 380.67
Vitesse 525 +33 / 525,76
Accélération 416 +28 / 416,09
Endurance 438 +30 / 438,82
etoile-bleu

M-1 381.30 masculin

M-1 381.30
Vitesse 527 +32 / 527,17
Accélération 414 +29 / 414,63
Endurance 439 +30 / 439,50
etoile-bleu

M-1 402.12 masculin

M-1 402.12
Vitesse 467 +30 / 467,36
Accélération 467 +30 / 467,85
Endurance 132 +30 / 466,91
etoile-bleu

F-1 402.31 feminin

F-1 402.31
Vitesse 468 +30 / 468,28
Accélération 467 +30 / 467,79
Endurance 151 +30 / 466,24
etoile-bleu

M-1 325.54 masculin

M-1 325.54
Vitesse 484 -2 / 484,22
Accélération 302 +2 / 487,09
Endurance 156 / 354,23
etoile-bleu

F-1 318.56 feminin

F-1 318.56
Vitesse 483 -1 / 483,89
Accélération 298 +1 / 483,74
Endurance 146 / 350,93
etoile-bleu

M-1 384.16 masculin

M-1 384.16
Vitesse 348 -2 / 392,59
Accélération 0 +3 / 531,06
Endurance 0 / 460,51
etoile-bleu

F-1 382.87 feminin

F-1 382.87
Vitesse 348 -2 / 392,80
Accélération 0 +2 / 530,32
Endurance 0 / 459,75
etoile-bleu

M-1 386.63 masculin

M-1 386.63
Vitesse 226 +29 / 529,46
Accélération 100 +31 / 417,01
Endurance 110 +30 / 440,16
etoile-bleu


Son Conservatoire (45)

Abricotine feminin objet/magie/immortel.png

Abricotine
Vitesse 130 +33 / 130,32
Accélération 128 +31 / 128,90
Endurance 127 +32 / 127,91
etoile-bleu

Soleil feminin

Soleil
Vitesse 123 -1 / 123,92
Accélération 122 +1 / 122,78
Endurance 121 / 121,64
etoileetoile plusplusdemi-plus

Flamme masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Flamme
Vitesse 218 +21 / 218,10
Accélération 217 +21 / 217,89
Endurance 218 +21 / 218,00
etoile-bleu moins

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +31 / 46,00
Accélération 46 +29 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoileetoile

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +28 / 46,00
Accélération 46 +33 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 48 -2 / 48,00
Accélération 48 +2 / 48,00
Endurance 48 / 48,00
etoile

Ricotta feminin

Ricotta
Vitesse 449 -2 / 449,09
Accélération 350 +3 / 350,94
Endurance 369 / 369,76
etoile-bleuetoile-bleu

Zephyr feminin

Zephyr
Vitesse 337 +31 / 337,73
Accélération 377 +31 / 377,21
Endurance 476 +31 / 476,49
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Lagoon masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Lagoon
Vitesse 456 +7 / 456,81
Accélération 357 +9 / 357,51
Endurance 378 +8 / 378,03
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Eclair feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Eclair
Vitesse 202 +5 / 202,07
Accélération 201 +7 / 201,90
Endurance 200 +6 / 200,63
etoileetoileetoile

Whiskey masculin

Whiskey
Vitesse 184 -2 / 184,43
Accélération 232 +3 / 232,51
Endurance 245 / 245,91
etoileetoile

Juliet feminin

Juliet
Vitesse 459 -2 / 459,98
Accélération 357 +2 / 357,55
Endurance 379 / 379,52
etoile-bleu

Igloo masculin

Igloo
Vitesse 329 -2 / 329,83
Accélération 446 +3 / 446,09
Endurance 389 / 389,26
etoile-bleu

Xenon masculin

Xenon
Vitesse 209 -2 / 209,16
Accélération 208 +3 / 208,13
Endurance 207 / 207,97
etoileetoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 52 / 52,00
Accélération 52 / 52,00
Endurance 52 / 52,00
etoileetoile

Pastis masculin

Pastis
Vitesse 285 +31 / 285,63
Accélération 212 +29 / 212,11
Endurance 228 +30 / 228,55
etoileetoile plus

Olia feminin

Olia
Vitesse 447 -1 / 447,47
Accélération 446 +1 / 446,86
Endurance 326 / 326,10
etoile-bleuetoile-bleu

Onix masculin

Onix
Vitesse 409 +28 / 409,66
Accélération 410 +33 / 410,20
Endurance 408 +30 / 408,12
etoile-bleuetoile-bleu

Honey feminin

Honey
Vitesse 410 +30 / 410,32
Accélération 409 +30 / 409,11
Endurance 408 +30 / 408,54
etoile-bleuetoile-bleu

cacao masculin

cacao
Vitesse 502 / 502,66
Accélération 391 / 391,83
Endurance 412 / 412,99
etoile-bleu

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 58 +1 / 58,00
Accélération 58 / 58,00
Endurance 58 / 58,00
etoile

Shanghai feminin

Shanghai
Vitesse 154 / 457,73
Accélération 0 / 453,57
Endurance 161 / 335,22
etoile-bleu

Grinch masculin

Grinch
Vitesse 109 / 460,68
Accélération 123 / 452,06
Endurance 115 / 330,52
etoile-bleu

Persil masculin

Persil
Vitesse 184 / 458,91
Accélération 174 / 454,49
Endurance 175 / 335,45
etoile-bleu

Platon masculin

Platon
Vitesse 182 / 451,65
Accélération 186 / 461,10
Endurance 0 / 329,63
etoile-bleu

Bailey masculin

Bailey
Vitesse 25 +31 / 25,00
Accélération 33 +29 / 33,00
Endurance 25 +30 / 25,00
etoile

Duchesse feminin

Duchesse
Vitesse 29 +31 / 29,00
Accélération 25 +29 / 25,00
Endurance 29 +30 / 29,00
etoile

Sunset feminin objet/magie/pigmentalo.png

Sunset
Vitesse 175 +34 / 175,75
Accélération 152 +38 / 152,71
Endurance 196 +36 / 196,15
etoile

Nono masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Nono
Vitesse 353 +36 / 353,36
Accélération 486 +36 / 486,95
Endurance 419 +36 / 419,73
etoile-bleu plusdemi-plus

Joker feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Joker
Vitesse 358 +5 / 358,06
Accélération 485 +7 / 485,76
Endurance 417 +6 / 417,51
etoile-bleu moinsmoinsdemi-moins

Slush masculin objet/magie/pigmentalo.png

Slush
Vitesse 386 +36 / 386,78
Accélération 320 +38 / 320,13
Endurance 325 +37 / 325,40
etoileetoileetoile plusdemi-plus

Oscar masculin

Oscar
Vitesse 377 +28 / 377,02
Accélération 463 +33 / 463,20
Endurance 489 +30 / 489,58
etoile

Paillette feminin

Paillette
Vitesse 375 +30 / 375,80
Accélération 463 +30 / 463,01
Endurance 489 +30 / 489,73
etoile

Golden masculin objet/magie/pigmentalo.png

Golden
Vitesse 408 +36 / 408,01
Accélération 472 +38 / 472,71
Endurance 438 +37 / 438,60
etoile

Shakespeare masculin

Shakespeare
Vitesse 412 +28 / 412,48
Accélération 423 +33 / 423,40
Endurance 400 +30 / 400,83
etoile

Much feminin objet/magie/pigmentalo.png

Much
Vitesse 412 +35 / 412,25
Accélération 423 +37 / 423,13
Endurance 400 +36 / 400,88
etoile

Oki feminin

Oki
Vitesse 484 +30 / 484,62
Accélération 429 +30 / 429,29
Endurance 372 +30 / 372,64
etoile

Orphée feminin

Orphée
Vitesse 457 +30 / 457,72
Accélération 456 +30 / 456,72
Endurance 456 +30 / 456,56
etoile-bleu

Ariane feminin

Ariane
Vitesse 444 +28 / 444,56
Accélération 467 +33 / 467,15
Endurance 457 +30 / 457,34
etoile

poppy feminin

poppy
Vitesse 98 / 98,43
Accélération 99 / 99,26
Endurance 79 / 79,90
etoile

Roc masculin

Roc
Vitesse 31 / 31,00
Accélération 26 / 26,00
Endurance 26 / 26,00
etoile

Neige feminin

Neige
Vitesse 21 / 21,00
Accélération 32 / 32,00
Endurance 30 / 30,00
etoile

Isis feminin

Isis
Vitesse 109 +2 / 109,70
Accélération 141 -1 / 141,57
Endurance 120 / 120,03
etoile

Mars masculin

Mars
Vitesse 152 +1 / 152,93
Accélération 131 -1 / 131,65
Endurance 103 / 103,69
etoile

Keys masculin

Keys
Vitesse 516 +30 / 516,05
Accélération 458 +30 / 458,41
Endurance 401 +30 / 401,39
etoile


droite Son paradis

Son historique

Moumouille Moumouille a participé à 6 courses de ligue.
Dimanche, Ă  08:19
Moumouille Moumouille : F-1 375.44 redescend en division 4...
Dimanche, Ă  08:19
Moumouille Moumouille : Galaxie monte en division 5 !
Dimanche, Ă  08:15
Moumouille Moumouille : Guirlande monte en division 5 !
Dimanche, Ă  08:13
Moumouille Moumouille a participé à 6 courses de ligue.
Samedi, Ă  12:29
Moumouille Moumouille a participé à 6 courses de ligue.
Le 25 février
Moumouille Moumouille a eu 2 bébés lapins.
Le 25 février
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Le 24 février
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Le 24 février
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Le 24 février
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Le 24 février