đ’źđ’¶đ“đ“Šđ“‰

∌∌∌


Je m'appelle Manon

Je suis passionnée de voyage et de sport


∌∌∌


J'ai repris le jeu il y a peu de temps


Top 100 atteint le 25/09/19

Meilleur classement : 60Ăšme


Je recherche des lapins magiques : 

-Burlok 
-Coach

n'hĂ©sitez pas Ă  me contacter 

Moumouille

Moumouille niveau/12

97Ăšme avec 4 144 points

piece-petit 272 piĂšces

873 jours actifs

Inscrit le 24 janvier 2012

Connecté hier

alchimiste Alchimiste 105 jardinier Jardinier 105
coeur 311 aiment cette fiche.
trouvaille Le Bunny Malin !
ecusson 9 victoires de clan
experience 905 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (17)


Ses meilleurs lapins

genetique F-1 365.76 Originale 1 365,76 (98,57%)
cacao Angora 1 307,48 (94,59%)
genetique F-1 390.43 Nain 1 390,43 (98,52%)
F-1 282.24 Belier 1 282,24 (93,93%)
genetique F-1 353.52 Panda 1 353,52 (98,70%)

Angorouille Angora 1 193,56 (86,34%)
» Voir ses lignées

Ses lapins (50)

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +36 / 46,00
Accélération 46 +51 / 46,00
Endurance 46 +58 / 46,00
etoileetoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 46 -2 / 46,00
Accélération 46 +2 / 46,00
Endurance 46 / 46,00
etoileetoile plus

Reine feminin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 46 +28 / 46,00
Accélération 46 +33 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoileetoile

Nuit Magique masculin objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 48 +30 / 48,00
Accélération 48 +35 / 48,00
Endurance 48 +32 / 48,00
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoinsmoins

Troll masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Troll
Vitesse 542 +166 / 542,00
Accélération 444 +332 / 444,00
Endurance 493 +241 / 493,00
etoile-rougeetoile-rougeetoile-rouge moins

Nuit Magique masculin objet/magie/boost-competence.png objet/magie/trefle-or.png objet/magie/immortel.png

Nuit Magique
Vitesse 52 +14 / 52,00
Accélération 52 +18 / 52,00
Endurance 52 +16 / 52,00
etoileetoileetoile

genetique F-1 344.17 feminin

F-1 344.17
Vitesse 492 +29 / 492,55
Accélération 493 +33 / 493,48
Endurance 358 +31 / 358,14
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

genetique Guirlande masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Guirlande
Vitesse 492 +49 / 492,97
Accélération 493 +44 / 493,11
Endurance 358 +54 / 358,29
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

genetique M-1 363.22 masculin

M-1 363.22
Vitesse 454 +18 / 454,41
Accélération 454 +11 / 454,43
Endurance 454 +21 / 454,38
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

genetique F-1 364.38 feminin

F-1 364.38
Vitesse 454 +41 / 454,85
Accélération 454 +102 / 454,73
Endurance 454 +60 / 454,80
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

M-1 377.16 masculin

M-1 377.16
Vitesse 389 +28 / 389,40
Accélération 436 +33 / 436,01
Endurance 551 +30 / 551,75
etoile-bleu

M-1 380.27 masculin

M-1 380.27
Vitesse 391 +28 / 391,39
Accélération 437 +33 / 437,22
Endurance 551 +30 / 551,66
etoile-bleu

M-1 238.86 masculin

M-1 238.86
Vitesse 353 -2 / 353,95
Accélération 471 +3 / 471,23
Endurance 413 / 413,68
etoile-bleu

F-1 239.46 feminin

F-1 239.46
Vitesse 350 -2 / 350,05
Accélération 479 +2 / 479,42
Endurance 409 / 409,99
etoile-bleu

F-1 255.15 feminin

F-1 255.15
Vitesse 417 / 417,80
Accélération 416 / 416,35
Endurance 421 / 421,00
etoile-bleu

M-1 259.84 masculin

M-1 259.84
Vitesse 419 / 419,56
Accélération 423 / 423,24
Endurance 417 / 417,04
etoile-bleu

genetique F-1 364.36 feminin

F-1 364.36
Vitesse 454 -2 / 454,72
Accélération 454 +3 / 454,72
Endurance 454 / 454,92
etoile-bleuetoile-bleu

genetique M-1 364.40 masculin

M-1 364.40
Vitesse 454 -2 / 454,94
Accélération 454 +3 / 454,69
Endurance 454 / 454,77
etoile-bleu

genetique Galaxie feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Galaxie
Vitesse 454 +4 / 454,78
Accélération 454 +9 / 454,97
Endurance 454 +6 / 454,81
etoile-bleuetoile-bleu

genetique F-1 346.01 feminin

F-1 346.01
Vitesse 493 +28 / 493,59
Accélération 493 +33 / 493,71
Endurance 358 +30 / 358,71
etoile-bleu

genetique M-1 345.89 masculin

M-1 345.89
Vitesse 493 +28 / 493,74
Accélération 493 +33 / 493,72
Endurance 358 +30 / 358,43
etoile-bleu

Sunset feminin objet/magie/pigmentalo.png

Sunset
Vitesse 175 +4 / 175,75
Accélération 152 +9 / 152,71
Endurance 196 +6 / 196,15
etoile

M-532.85 masculin

M-532.85
Vitesse 217 -2 / 217,71
Accélération 149 +3 / 149,88
Endurance 165 / 165,26
etoile

F-847.48 feminin

F-847.48
Vitesse 337 -10 / 337,52
Accélération 253 +145 / 253,11
Endurance 256 +100 / 256,85
etoileetoileetoile

M-801.99 masculin

M-801.99
Vitesse 293 +1 / 293,79
Accélération 242 / 242,38
Endurance 265 / 265,82
etoileetoileetoile

F-1 379.62 feminin

F-1 379.62
Vitesse 391 +28 / 391,08
Accélération 436 +33 / 436,63
Endurance 551 +30 / 551,91
etoile-bleuetoile-bleu

M-1 380.53 masculin

M-1 380.53
Vitesse 391 +28 / 391,49
Accélération 437 +33 / 437,23
Endurance 551 +30 / 551,81
etoile-bleuetoile-bleu

Nono masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Nono
Vitesse 353 +6 / 353,36
Accélération 486 +6 / 486,95
Endurance 419 +6 / 419,73
etoile-bleu plusdemi-plus

Joker feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Joker
Vitesse 358 +5 / 358,06
Accélération 485 +7 / 485,76
Endurance 417 +6 / 417,51
etoile-bleu moinsmoinsdemi-moins

F-997.60 feminin

F-997.60
Vitesse 380 +42 / 380,46
Accélération 294 +182 / 294,99
Endurance 322 +126 / 322,15
etoileetoileetoile

Slush masculin objet/magie/pigmentalo.png

Slush
Vitesse 386 +5 / 386,78
Accélération 320 +7 / 320,13
Endurance 325 +6 / 325,40
etoile-bleu moins

AV feminin

AV
Vitesse 229 / 362,85
Accélération 231 / 372,03
Endurance 240 / 372,68
etoile-bleu

genetique M-1 364.95 masculin

M-1 364.95
Vitesse 455 -1 / 455,05
Accélération 454 +1 / 454,96
Endurance 454 / 454,94
etoile-bleu

genetique F-1 365.76 feminin

F-1 365.76
Vitesse 455 -1 / 455,46
Accélération 455 +1 / 455,07
Endurance 455 / 455,23
etoile-bleuetoile-bleu moins

F-1 126.53 feminin

F-1 126.53
Vitesse 439 -1 / 439,21
Accélération 326 +1 / 326,55
Endurance 360 / 360,77
etoile-bleu moins

M-1 123.24 masculin

M-1 123.24
Vitesse 437 -1 / 437,44
Accélération 339 +1 / 339,93
Endurance 345 / 345,87
etoile-bleu moinsmoinsmoins

genetique F-1 385.03 feminin

F-1 385.03
Vitesse 392 +29 / 392,69
Accélération 438 +31 / 438,21
Endurance 554 +30 / 554,13
etoile-bleu

genetique M-1 383.56 masculin

M-1 383.56
Vitesse 391 +29 / 391,77
Accélération 437 +31 / 437,92
Endurance 553 +30 / 553,87
etoile-bleu

genetique F-1 349.65 feminin

F-1 349.65
Vitesse 494 +31 / 494,68
Accélération 495 +29 / 495,18
Endurance 359 +30 / 359,79
etoile-bleu plus

genetique M-1 349.47 masculin

M-1 349.47
Vitesse 494 +31 / 494,84
Accélération 494 +29 / 494,93
Endurance 359 +30 / 359,70
etoile-bleu plusplus

Bébé masculin

Bébé
Vitesse 218 +2 / 218,10
Accélération 135 -1 / 232,49
Endurance 59 / 205,46
etoile

F-1 282.24 feminin

F-1 282.24
Vitesse 363 -1 / 363,91
Accélération 493 +1 / 493,58
Endurance 199 / 424,75
etoile-bleu

M-1 279.78 masculin

M-1 279.78
Vitesse 362 -1 / 362,28
Accélération 491 +1 / 491,03
Endurance 199 / 426,47
etoile-bleu

F-1 180.31 feminin

F-1 180.31
Vitesse 456 / 456,34
Accélération 355 / 355,26
Endurance 351 / 368,71
etoile-bleu

M-1 193.56 masculin

M-1 193.56
Vitesse 462 / 462,44
Accélération 353 / 353,85
Endurance 337 / 377,27
etoile-bleu

AV feminin

AV
Vitesse 162 / 290,09
Accélération 160 / 306,24
Endurance 160 / 248,71
etoileetoile

genetique M-1 351.50 masculin

M-1 351.50
Vitesse 199 +30 / 495,25
Accélération 49 +30 / 495,91
Endurance 43 +30 / 360,34
etoile-bleu

genetique F-1 353.52 feminin

F-1 353.52
Vitesse 199 +30 / 496,32
Accélération 49 +30 / 496,49
Endurance 43 +30 / 360,71
etoile-bleu

genetique F-1 390.43 feminin

F-1 390.43
Vitesse 145 +30 / 394,02
Accélération 25 +30 / 439,82
Endurance 25 +30 / 556,59
etoile-bleu

genetique M-1 389.15 masculin

M-1 389.15
Vitesse 145 +30 / 393,51
Accélération 25 +30 / 439,53
Endurance 25 +30 / 556,11
etoile-bleu


Son Conservatoire (27)

Abricotine feminin objet/magie/immortel.png

Abricotine
Vitesse 130 +3 / 130,32
Accélération 128 +1 / 128,90
Endurance 127 +2 / 127,91
etoile-bleu

Soleil feminin

Soleil
Vitesse 123 -1 / 123,92
Accélération 122 +1 / 122,78
Endurance 121 / 121,64
etoileetoile plusplusdemi-plus

Flamme masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/boost-competence.png objet/magie/immortel.png

Flamme
Vitesse 218 +21 / 218,10
Accélération 217 +21 / 217,89
Endurance 218 +21 / 218,00
etoile-bleu moins

Mascotte Glacée feminin objet/magie/immortel.png

Mascotte Glacée
Vitesse 46 +28 / 46,00
Accélération 46 +33 / 46,00
Endurance 46 +30 / 46,00
etoile

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 48 +28 / 48,00
Accélération 48 +32 / 48,00
Endurance 48 +30 / 48,00
etoile

F-1 169.79 feminin

F-1 169.79
Vitesse 449 +28 / 449,09
Accélération 350 +33 / 350,94
Endurance 369 +30 / 369,76
etoile-bleuetoile-bleu

F-1 191.43 feminin

F-1 191.43
Vitesse 337 +1 / 337,73
Accélération 377 +1 / 377,21
Endurance 476 +1 / 476,49
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Lagoon masculin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Lagoon
Vitesse 456 +37 / 456,81
Accélération 357 +39 / 357,51
Endurance 378 +38 / 378,03
etoile-bleuetoile-bleuetoile-bleu

Eclair feminin objet/magie/pigmentalo.png objet/magie/immortel.png

Eclair
Vitesse 202 +5 / 202,07
Accélération 201 +7 / 201,90
Endurance 200 +6 / 200,63
etoileetoileetoile

M-662.85 masculin

M-662.85
Vitesse 184 +28 / 184,43
Accélération 232 +33 / 232,51
Endurance 245 +30 / 245,91
etoileetoile

F-1 197.05 feminin

F-1 197.05
Vitesse 459 +28 / 459,98
Accélération 357 +32 / 357,55
Endurance 379 +30 / 379,52
etoile-bleu

M-1 165.18 masculin

M-1 165.18
Vitesse 329 -2 / 329,83
Accélération 446 +3 / 446,09
Endurance 389 / 389,26
etoile-bleu

M-625.26 masculin

M-625.26
Vitesse 209 +28 / 209,16
Accélération 208 +33 / 208,13
Endurance 207 +30 / 207,97
etoileetoile

Reine masculin objet/magie/immortel.png

Reine
Vitesse 52 / 52,00
Accélération 52 / 52,00
Endurance 52 / 52,00
etoileetoile

M-726.29 masculin

M-726.29
Vitesse 285 +1 / 285,63
Accélération 212 -1 / 212,11
Endurance 228 / 228,55
etoileetoile plus

Olia feminin

Olia
Vitesse 447 +29 / 447,47
Accélération 446 +31 / 446,86
Endurance 326 +30 / 326,10
etoile-bleuetoile-bleu

M-1 227.98 masculin

M-1 227.98
Vitesse 409 -2 / 409,66
Accélération 410 +3 / 410,20
Endurance 408 / 408,12
etoile-bleuetoile-bleu

F-1 227.97 feminin

F-1 227.97
Vitesse 410 / 410,32
Accélération 409 / 409,11
Endurance 408 / 408,54
etoile-bleuetoile-bleu

M-1 219.70 masculin

M-1 219.70
Vitesse 447 +30 / 447,33
Accélération 446 +30 / 446,50
Endurance 325 +30 / 325,87
etoile-bleuetoile-bleu

cacao masculin

cacao
Vitesse 502 +30 / 502,66
Accélération 391 +30 / 391,83
Endurance 412 +30 / 412,99
etoile-bleu

Lapin en Chocol masculin objet/magie/immortel.png

Lapin en Chocol
Vitesse 58 +31 / 58,00
Accélération 58 +30 / 58,00
Endurance 58 +30 / 58,00
etoile

F-1 246.52 feminin

F-1 246.52
Vitesse 154 +30 / 457,73
Accélération 0 +30 / 453,57
Endurance 161 +30 / 335,22
etoile-bleu

M-1 243.26 masculin

M-1 243.26
Vitesse 109 +30 / 460,68
Accélération 123 +30 / 452,06
Endurance 115 +30 / 330,52
etoile-bleu

M-1 248.85 masculin

M-1 248.85
Vitesse 184 +30 / 458,91
Accélération 174 +30 / 454,49
Endurance 175 +30 / 335,45
etoile-bleu

M-1 242.38 masculin

M-1 242.38
Vitesse 182 +30 / 451,65
Accélération 186 +30 / 461,10
Endurance 0 +30 / 329,63
etoile-bleu

Bailey masculin

Bailey
Vitesse 25 +1 / 25,00
Accélération 33 -1 / 33,00
Endurance 25 / 25,00
etoile

Duchesse feminin

Duchesse
Vitesse 29 +1 / 29,00
Accélération 25 -1 / 25,00
Endurance 29 / 29,00
etoile


droite Son paradis

Son historique

Moumouille Moumouille a participé à 7 courses de ligue.
Hier, Ă  11:03
Moumouille Moumouille : Slush monte en division 4 !
Hier, Ă  10:47
Moumouille Moumouille : Galaxie monte en division 5 !
Hier, Ă  10:38
Moumouille Moumouille et Lorento sont amis.
Hier, Ă  07:11
Moumouille Moumouille a eu 10 bébés lapins.
Hier, Ă  04:06
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Mercredi, Ă  10:20
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Mercredi, Ă  10:19
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Mercredi, Ă  10:19
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Mercredi, Ă  10:17
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Mercredi, Ă  10:17
Moumouille Moumouille a participé à 1 course de challenge.
Mercredi, Ă  10:17