22 ans âœŒđŸ» 
Grag

Grag niveau/8

584Ăšme avec 1 410 points

piece-petit 32 709 piĂšces

124 jours actifs

Inscrit le 20 mars

Connecté dimanche

jardinier Jardinier 47 alchimiste Alchimiste 38
coeur 115 aiment cette fiche.
trouvaille Sur un coup de tête đŸŽŒ

experience 385 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (10)


Ses meilleurs lapins

Lokun AV Originale 1 271,17 (94,72%)
Elgur BĂ©lier Teddy 1 254,32 (94,25%)
Elgog Nain 1 289,28 (94,72%)
Gorwa Nain Cendré 1 284,79 (95,55%)
VM-1 310.58 Nain Rex 1 310,58 (96,44%)
F-1 320.01 Lop 1 320,01 (97,29%)
F-1 297.30 Mini-Lop 1 297,30 (95,68%)
F-1 294.47 Panda 1 294,47 (97,82%)

» Voir ses lignées

Ses lapins (4)

Gilgrin feminin

Gilgrin
Vitesse 422 +24 / 422,52
Accélération 418 +4 / 418,71
Endurance 421 +37 / 421,27
etoile-bleu demi-plus

Nina 81 feminin

Nina 81
Vitesse 472 +74 / 472,59
Accélération 472 +286 / 472,79
Endurance 343 +135 / 343,88
etoile-bleuetoile-bleu demi-plus

M-1 293.52 masculin

M-1 293.52
Vitesse 225 -4 / 474,75
Accélération 473 +5 / 473,93
Endurance 165 -1 / 344,84
etoileetoileetoile plusdemi-plus

F-1 294.47 feminin

F-1 294.47
Vitesse 475 -5 / 475,17
Accélération 465 +6 / 474,17
Endurance 345 -1 / 345,13
etoile-bleu


Son Conservatoire (14)

Lokun AV masculin

Lokun AV
Vitesse 423 -2 / 423,80
Accélération 425 +2 / 425,05
Endurance 422 / 422,32
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

Elgur masculin

Elgur
Vitesse 418 -2 / 418,43
Accélération 427 +3 / 427,07
Endurance 408 / 408,82
etoileetoileetoile

Elgog masculin

Elgog
Vitesse 365 +1 / 365,50
Accélération 407 +3 / 407,23
Endurance 516 +2 / 516,55
etoile-bleu demi-plus

Gorwa feminin

Gorwa
Vitesse 423 +1 / 423,77
Accélération 432 +1 / 432,66
Endurance 428 +1 / 428,36
etoile-bleu

VM-1 310.58 masculin

VM-1 310.58
Vitesse 413 / 413,10
Accélération 423 / 424,45
Endurance 271 / 473,03
etoile-bleu plusplus

Dolgadron masculin

Dolgadron
Vitesse 426 -1 / 426,30
Accélération 459 +1 / 459,13
Endurance 434 / 434,31
etoile-bleu plusplusdemi-plus

M-1 291.89 AV masculin

M-1 291.89 AV
Vitesse 44 / 365,26
Accélération 28 / 443,86
Endurance 30 / 482,77
etoile

M-1 283.01 AV masculin

M-1 283.01 AV
Vitesse 44 / 364,86
Accélération 28 / 443,86
Endurance 30 / 474,29
etoile

F-1 297.30 feminin

F-1 297.30
Vitesse 362 -1 / 362,77
Accélération 431 +1 / 443,86
Endurance 490 / 490,67
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

F-1 320.01 feminin

F-1 320.01
Vitesse 431 / 431,41
Accélération 453 / 453,15
Endurance 127 / 435,45
etoile-bleu

M-1 293.19 masculin

M-1 293.19
Vitesse 0 / 473,43
Accélération 0 / 475,05
Endurance 0 / 344,71
etoile-bleu

M-1 291.69 masculin

M-1 291.69
Vitesse 0 / 473,43
Accélération 0 / 474,27
Endurance 0 / 343,99
etoile-bleu

F-1 292.46 feminin

F-1 292.46
Vitesse 60 / 473,53
Accélération 60 / 473,78
Endurance 44 / 345,15
etoile-bleu

F-1 292.11 feminin

F-1 292.11
Vitesse 30 / 473,11
Accélération 30 / 473,97
Endurance 22 / 345,03
etoile-bleu


droite Son paradis

Son historique

Grag Grag a participé à 1 course de ligue.
Vendredi, Ă  10:26
Grag Grag a participé à 5 courses de ligue.
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 29 juillet
Grag Grag : Gilgrin redescend en division 4...
Le 29 juillet
Grag Grag a participé à 2 courses de ligue.
Le 28 juillet
Grag Grag a participé à 2 courses de ligue.
Le 18 juillet