22 ans âœŒđŸ» 
Grag

Grag niveau/8

631Ăšme avec 1 331 points

piece-petit 31 413 piĂšces

137 jours actifs

Inscrit le 20 mars

Connecté le 5 octobre

jardinier Jardinier 59 alchimiste Alchimiste 38
coeur 123 aiment cette fiche.

experience 475 points de trophéevente Voir son Ă©talage.

Ses amis (9)


Ses meilleurs lapins

Lokun AV Originale 1 271,17 (92,62%)
Elgur BĂ©lier Teddy 1 254,32 (92,50%)
Elgog Nain 1 289,28 (92,31%)
Gorwa Nain Cendré 1 284,79 (93,17%)
VM-1 310.58 Nain Rex 1 310,58 (93,22%)
F-1 320.01 Lop 1 320,01 (95,79%)
F-1 297.30 Mini-Lop 1 297,30 (92,44%)
F-1 317.39 Panda 1 317,39 (97,08%)

» Voir ses lignées

Ses lapins (10)

Nina 81 feminin

Nina 81
Vitesse 472 +72 / 472,59
Accélération 472 +287 / 472,79
Endurance 343 +135 / 343,88
etoile-bleuetoile-bleu demi-moins

F-1 316.87 feminin

F-1 316.87
Vitesse 482 -1 / 482,91
Accélération 482 +4 / 482,87
Endurance 351 +1 / 351,09
etoile-bleuetoile-bleu moinsdemi-moins

M-1 316.75 masculin

M-1 316.75
Vitesse 482 +79 / 482,94
Accélération 482 +200 / 482,76
Endurance 351 +92 / 351,05
etoile-bleuetoile-bleu demi-plus

F-1 300.43 feminin

F-1 300.43
Vitesse 30 / 477,49
Accélération 30 / 477,43
Endurance 22 / 345,51
etoile-bleu moins

M-1 298.93 masculin

M-1 298.93
Vitesse 45 / 476,60
Accélération 45 / 477,24
Endurance 0 / 345,09
etoile-bleu

F-1 299.89 feminin

F-1 299.89
Vitesse 0 / 476,43
Accélération 0 / 476,50
Endurance 0 / 346,96
etoile-bleu

F-1 317.24 feminin

F-1 317.24
Vitesse 30 / 483,12
Accélération 30 / 482,91
Endurance 22 / 351,21
etoile-bleu

M-1 317.24 masculin

M-1 317.24
Vitesse 30 / 483,11
Accélération 30 / 482,90
Endurance 22 / 351,23
etoile-bleu

F-1 317.39 feminin

F-1 317.39
Vitesse 30 / 483,10
Accélération 30 / 483,06
Endurance 22 / 351,23
etoile-bleu

M-1 317.16 masculin

M-1 317.16
Vitesse 30 / 483,01
Accélération 30 / 482,92
Endurance 22 / 351,23
etoile-bleu


Son Conservatoire (17)

Lokun AV masculin

Lokun AV
Vitesse 423 -2 / 423,80
Accélération 425 +2 / 425,05
Endurance 422 / 422,32
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

Elgur masculin

Elgur
Vitesse 418 -2 / 418,43
Accélération 427 +3 / 427,07
Endurance 408 / 408,82
etoileetoileetoile

Elgog masculin

Elgog
Vitesse 365 +1 / 365,50
Accélération 407 +3 / 407,23
Endurance 516 +2 / 516,55
etoile-bleu demi-plus

Gorwa feminin

Gorwa
Vitesse 423 +1 / 423,77
Accélération 432 +1 / 432,66
Endurance 428 +1 / 428,36
etoile-bleu

VM-1 310.58 masculin

VM-1 310.58
Vitesse 413 / 413,10
Accélération 423 / 424,45
Endurance 271 / 473,03
etoile-bleu plusplus

Gilgrin feminin

Gilgrin
Vitesse 422 / 422,52
Accélération 418 +5 / 418,71
Endurance 421 +2 / 421,27
etoile-bleu plusdemi-plus

Dolgadron masculin

Dolgadron
Vitesse 426 -1 / 426,30
Accélération 459 +1 / 459,13
Endurance 434 / 434,31
etoile-bleu plusplusdemi-plus

M-1 291.89 AV masculin

M-1 291.89 AV
Vitesse 44 / 365,26
Accélération 28 / 443,86
Endurance 30 / 482,77
etoile

M-1 283.01 AV masculin

M-1 283.01 AV
Vitesse 44 / 364,86
Accélération 28 / 443,86
Endurance 30 / 474,29
etoile

F-1 297.30 feminin

F-1 297.30
Vitesse 362 -1 / 362,77
Accélération 431 +1 / 443,86
Endurance 490 / 490,67
etoile-bleuetoile-bleu moinsmoins

F-1 320.01 feminin

F-1 320.01
Vitesse 431 / 431,41
Accélération 453 / 453,15
Endurance 127 / 435,45
etoile-bleu

M-1 293.19 masculin

M-1 293.19
Vitesse 0 / 473,43
Accélération 0 / 475,05
Endurance 0 / 344,71
etoile-bleu

M-1 291.69 masculin

M-1 291.69
Vitesse 0 / 473,43
Accélération 0 / 474,27
Endurance 0 / 343,99
etoile-bleu

M-1 293.52 masculin

M-1 293.52
Vitesse 474 -4 / 474,75
Accélération 473 +5 / 473,93
Endurance 344 -1 / 344,84
etoileetoileetoile plusplus

F-1 292.46 feminin

F-1 292.46
Vitesse 60 / 473,53
Accélération 60 / 473,78
Endurance 44 / 345,15
etoile-bleu

F-1 294.47 feminin

F-1 294.47
Vitesse 475 -5 / 475,17
Accélération 465 +6 / 474,17
Endurance 345 -1 / 345,13
etoile-bleu

F-1 292.11 feminin

F-1 292.11
Vitesse 30 / 473,11
Accélération 30 / 473,97
Endurance 22 / 345,03
etoile-bleu


droite Son paradis

Son historique

Grag Grag a participé à 2 courses de ligue.
Le 21 septembre
Grag Grag a participé à 4 courses de ligue.
Le 18 septembre
Grag Grag a participé à 1 course entre amis.
Le 18 septembre
Grag Grag : F-1 316.87 monte en division 5 !
Le 18 septembre
Grag Grag a participé à 4 courses de ligue.
Le 17 septembre
Grag Grag a participé à 6 courses de ligue.
Le 16 septembre
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 16 septembre
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 16 septembre
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 16 septembre
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 16 septembre
Grag Grag a participé à 1 course de challenge.
Le 16 septembre